Biobased (ver-)bouwen in het veenweidegebied

Wat levert de teelt van biobased bouwmaterialen op voor de boer en het landschap?
Het ontwerpend onderzoek uit 2022 door Natuurverdubbelaars en BOOM Landscape, in opdracht van Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verkent de mogelijkheden van biobased (ver-)bouwen in het veenweidegebied.

In het veenweidegebied onderzochten Natuurverdubbelaars en BOOM Landscape de potentie van gewassen zoals riet, lisdodde en wilg als biobased bouwmaterialen. Dit onderzoek biedt inzicht in de ecologische, maatschappelijke en landschappelijke voordelen die kunnen worden gerealiseerd bij het telen van gewassen voor de biobased bouwindustrie.

Het onderzoek toont aan hoe biobased bouwen kan bijdragen aan het landschap en een rendabel verdienmodel voor agrariërs kan opleveren. Download het volledige onderzoek en ontdek de gedetailleerde business cases en aanbevelingen.

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten over circulair bouwen? Neem dan contact op met Nick Boersma.