Tussenbijeenkomst Sliepe yn ‘e takomst

Op 24 april 2024 is er een tussenbijeenkomst georganiseerd van het project Sliepe yn ‘e Takomst in de Sluisfabriek in Drachten.

Tussenstand Sliepe yn ‘e Takomst: een showcase voor biobased bouwen

De zeven teams van het project Sliepe yn ’e Takomst presenteerden woensdag 24 april een tussenstand van hun ontwerpen voor biobased recreatiewoningen. Naast de presentatie van de tussenstand bij de teams, gaf psycholoog Bernard Maarsingh een lezing over de effecten van een biobased recreatiewoning op de gezondheid en vitaliteit van de gasten.

Grote verscheidenheid in ontwerpen

De bijeenkomst in de Sluisfabriek in Drachten was georganiseerd door het project Sliepe yn ’e Takomst in samenwerking met Vitale Logies en Gastvrij Fryslân. In het eerste deel van de bijeenkomst lieten de zeven teams aan elkaar zien hoe ver ze op dit moment zijn met hun ideeën en plannen. De verscheidenheid in de ontwerpen is groot en veel deelnemers waren verrast en onder de indruk van de concepten van hun collega’s.

Er is een grote diversiteit in de concreetheid van de plannen. Enkele teams denken al na over de realisatie, andere teams zijn nog in de fase van conceptontwikkeling. Tegelijkertijd is elk team bezig met de praktische uitvoerbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om de technische kant, maar ook over de ruimtelijke mogelijkheden die er op de specifieke locaties zijn.

Biobased bouwen is goed voor de gezondheid

Ondernemer en psycholoog Bernard Maarsingh hield een presentatie over de invloed van de omgeving op de gezondheid. Biobased bouwen kan daar een belangrijke rol in spelen.

”Als we ambitieus zijn dan kunnen we meerdere problemen in één keer aanpakken. Als de transitie in de landbouw lukt, dan lukt de transitie in de gezondheidszorg, de bouw en de architectuur ook. Het zijn geen op zichzelf staande problemen, maar ze hangen fundamenteel met elkaar samen.”

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten over het project Sliepe yn ‘e Takomst? Neem dan contact op met Gerrit Hiemstra van Oarshûs.