Lidmaatschapseisen en -bijdrage

Een lidmaatschap bijdrage van €5000 per jaar*
Inbreng van een circulair project of actief bijdragen aan een bestaand project (bijvoorbeeld optreden als launching customer). Een proactieve, nieuwsgierige en open houding

*Het is voor kleinere organisaties ook mogelijk om deel te nemen voor een bedrag à €500, €1.500 of €2.500. Daarbij zijn de volgende criteria als richtlijn:

  • <3 fte en <300.000 omzet: €500
  • <10 fte en <1 miljoen omzet: €1.500
  • <25 fte en <2 miljoen omzet: €2.500
  • ≥25fte en ≥2 miljoen omzet: €5.000
  • Partnerlidmaatschap: €15.000

Lidmaatschapsbijdrage voor gemeenten

  • <50.000 inwoners: €2.500
  • ≥50.000 inwoners: €5.000

Het bestuur van de Vereniging Circulair Friesland is bevoegd om waar relevant van van de gestelde criteria af te wijken. 

Vernieuwd lidmaatschapreglement per 1 januari 2022

Het lidmaatschap heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar.

Hoogte van facturatie voor nieuwe leden in een lopend jaar:

Bij inschrijving van januari tot en met maart betaalt het nieuwe lid voor de drie resterende kwartalen. Bij inschrijving van april tot en met juni betaalt het nieuwe lid voor twee resterende kwartalen en bij inschrijving in juli tot en met september één resterend kwartaal. Bij inschrijving van oktober tot en met december betaalt het nieuwe lid vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Opzegtermijn

Wanneer een lid zijn lidmaatschap op wilt zeggen, dient het lid zich vóór 1 oktober af te melden voor het lidmaatschap van het volgende jaar.