Terug naar overzicht

Opdrachtgeversaanpak Fryslân bouwt Circulair van start

Leestijd: 5 minuten

De Opdrachtgeversaanpak van het programma Fryslân bouwt Circulair is van start! Tijdens de Week van de Circulaire Economie kwamen op vrijdag 15 maart zo’n 100 opdrachtgevers (gemeenten en woningcorporaties) van (woning)bouwprojecten in Fryslân bijeen om samen circulair en biobased bouwen op te schalen. 

Friso Douwstra, gedeputeerde Circulaire Economie, trapte de bijeenkomst af. ‘Fryslân is koploper in de circulaire economie en mag dit meer tot uiting brengen: op de grote podia willen wij ook genoemd worden.’ Doel van dit programma is om de transitie naar een circulaire economie in Fryslân te versnellen door de bouwsector in de regio integraal te ondersteunen. De andere pijlers binnen het programma zien er op toe dat voor alle partijen duidelijk is welke circulaire prestaties er op dit moment in de bouwsector mogelijk zijn, dat er voldoende circulair en biobased aanbod beschikbaar is en dat wet- en regelgeving en het regionale onderwijs meebewegen met deze transitie. 

De nut en noodzaak

Onder leiding van dagvoorzitter Jantie van der Laan (Circulair Friesland) spraken de panelleden over de nut- en noodzaak van circulair bouwen. Jelle Zoetendal is wethouder Volkshuisvesting bij gemeente Heerenveen en één van de bestuurlijke ambassadeurs van de Opdrachtgeversaanpak. ‘Iedere gemeente heeft een grote (woning)bouwopgave én staat voor grote transities, zoals de transitie naar een circulaire economie en de energietransitie.’ Peter van de Weg, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Elkien, wil ook aan de slag met circulair bouwen. Hij wijst daarbij vooral op het belang om hierin samen te werken met gemeenten en andere ketenpartners. Sectormanager gebiedszaken, economie en bedrijfsvoering bij gemeente Leeuwarden, Christiaan Wallet, bevestigt dit: ‘Om circulaire ambities daadwerkelijk te verwezenlijken moeten alle stakeholders, intern en extern, deze ambities omarmen en hun verantwoordelijkheid daarin nemen.

Uiteindelijk komen de ambities en doelen terecht bij de projectleiders die de bouwprojecten begeleiden. Trienke Lantinga, tevens projectmanager van vastgoed- en gebiedsontwikkelingen, geeft aan dat het programma Fryslân bouwt Circulair hier ontzettend in helpt. Om projectteams te ondersteunen en voor uniformiteit in het belang van marktpartijen biedt de Opdrachtgeversaanpak ook een kennisbank met inspiratie, voorbeelden en tools. 

Onthulling projectenkaart: Friese bouwprojecten

Bert Koonstra, gemeente Noardeast-Fryslân onthulde namens de ambassadeurs de projectenkaart. Deze kaart geeft de eerste deelnemende (woning)bouwprojecten binnen de Opdrachtgeversaanpak weer. De projectenkaart wordt de komende jaren aangevuld en interactief gemaakt om als inspiratie- en communicatiemiddel te dienen. Het doel is om uiteindelijk met ruim 40 projecten aan de slag te gaan. 

Circulaire Bouwbeleving

Na een welkomstwoord van ambassadeur-wethouder Hein de Haan over Carré, de circulair verbouwde afdeling van het gemeentehuis in Leeuwarden, was het tijd voor de Circulaire Bouwbeleving. In drie verschillende groepen gingen de deelnemers op pad langs een aantal onderdelen. 

Carré – Gemeentehuis Leeuwarden

Na ruim 30 jaar intensief gebruik kon de afdeling ‘Carré’ op het gemeentehuis in Leeuwarden wel een opknapbeurt gebruiken. De inrichting sloot niet meer aan bij de huidige hybride en meer dynamische manier van werken. De verbouwing en inrichting zijn circulair ingevuld. Hergebruik staat op de eerste plaats; vrijgekomen materialen zijn hergebruikt, nieuwe materialen hebben een duurzame oorsprong en er worden veel circulaire keuzes getoond om zo anderen te inspireren en inzicht te geven. Projectleider Sebastiaan Mulder en Jetze Lont (directeur Lont B.V.) namen, samen met collega’s, de groep mee door de keuzes, uitdagingen en andere wijze van samenwerking die circulair (ver)bouwen vraagt. Meer weten over Carré? Bekijk dan deze video

Pitches over circulaire bouw- en vastgoedprojecten:

Duurzaamheid heeft een hoge prioriteit voor de gemeente Smallingerland en daarom is er bij de realisatie van sporthal de Drait, in samenwerking met de Wind Groep, veel aandacht besteed aan circulariteit. Bijvoorbeeld door het gebruik van hergebruikte materialen en energiezuinige maatregelen. Meer weten? Neem een kijkje op de website van Wind Groep

Buitendienst Bolsward – Gemeente Súdwest-Fryslân (Richard Teppema)

De buitendienst van de gemeente Súdwest-Fryslân krijgt een nieuw onderkomen in Bolsward. De nieuwe huisvesting wordt een flexibel en demontabel gebouw waar volop materiaal wordt hergebruikt. Met de zonnepanelen en windturbines wordt de buitendienst tevens energiepositief. Meer weten? Klik hier. 

Circulaire en biobased nieuwbouwwoning – Achterbosch Architecten (Hans Achterbosch)

In Nieuwehorne wordt een circulaire en biobased woning gebouwd. De woning heeft een houten constructie en de hennepisolatie is geteeld door Friese boeren. De woning is het resultaat van een nauwe samenwerking van meerdere partijen en laat daarmee zien wat er mogelijk is; biobased bouwen kan ook als je lokaal samenwerkt.  Meer weten over de woning? Klik hier

Circulaire gebiedsontwikkeling – nieuwbouwwijk de Fellingen in Leeuwarden

Het gemak en de dynamiek van de stad gecombineerd met de rust en vrijheid van het land: de Fellingen biedt het beste van twee werelden. De ontwikkelaar en de architect lichtten tijdens de bijeenkomst het plan toe, waarbij veel ruimte is voor openbaar en collectief groen, met daarbij als rode draad het creëren van een sterke, sociale cohesie. Er wordt gewoond in erven en de rol van de auto is geminimaliseerd. Maar liefst 46% van de woningen worden volledig biobased gebouwd. Meer weten over de Fellingen? Klik hier.

Om de deelnemers de mogelijkheden van biobased en circulair bouwen te laten ervaren lieten VCF-leden Miedema Bouwmaterialen en Oldenboom Meinesz verschillende voorbeelden van beschikbare biobased materialen zien. Hydraloop toonde haar innovatie op het gebied van waterbesparing en onderstreepte daarmee het belang van de regionale watertechnologiesector voor de bouw. 

Vervolg

Samen met de gemeenten en woningcorporaties die al besloten hebben om mee te doen (of dit binnenkort gaan doen), zullen in de komende periode concrete vervolgstappen gezet worden met o.a. kennis- en intervisietrajecten, projectevaluaties, ontwikkeling van It Nije Normaal, verdere ontwikkeling kennisbank, tools en formats etc. 

Binnenkort versturen we de eerste nieuwsbrief van Fryslân bouwt Circulair. Wil je deze ook ontvangen? Mail dit dan naar Jitske Schippers (jitske.schippers@circulairfriesland.frl). 

Wil je meer weten over de Opdrachtgeversaanpak of de projecten die hierboven genoemd zijn? Neem dan contact op met Trienke Lantinga (trienke.lantinga@circulairfriesland.frl). 

Terug naar overzicht