Terug naar overzicht

Opname Circulair Café 26 november 2020: Water in de bouw

Dit jaar waren droogte, hevige regenval en drinkwaterschaarste volop in het nieuws. Maar wat doen we er aan? En is dat voldoende? Tijdens het Circulair Café op 26 november 2020 doken we in de werelden van bouw en water. We gingen in op het thema klimaatneutraal en klimaatbestendig bouwen, met speciale aandacht voor anders omgaan met water. Je kunt de opname van deze bijeenkomst nu terugkijken:

Het moet sneller

Klimaatadaptatie is een belangrijk maatschappelijk thema. Overheden, NGO’s en burgerinitiatieven besteden veel aandacht aan bewustwording en kennisdeling. De markt reageert hierop met nieuwe producten en diensten en speelt in op nieuwe behoeften en eisen. Er is een voortdurende wisselwerking tussen bottom-up initiatieven vanuit de gemeenschap – van burgers en marktpartijen – en de richtinggevende top-down benadering van overheden. Hoewel er zeker voortgang wordt geboekt: het gaat te traag. We blijven achter bij onze ambities en afspraken. De markt heeft daar last van. 

Overheid X samenleving

Tijdens het Circulair Café gingen we in op de wisselwerking tussen overheid en samenleving. De overheid is nu vooral faciliterend, maar nog (te) weinig sturend en leidend. Het wettelijke kader biedt de ruimte om een andere rol te spelen, maar overheden zijn terughoudend om deze ruimte te benutten. 

  • Welke andere rollen kunnen de overheden spelen? 
  • Kan het creëren van regelluwe gebieden de voortgang versnellen of zijn juist duidelijke eisen en normen gewenst? 
  • Waar heeft de markt behoefte aan en hoe wordt de burger het best betrokken? 
  • Welke lessen kunnen we leren van de bestaande initiatieven? 
Terug naar overzicht