Terug naar overzicht

Provincie Fryslân voorop in circulaire economie

Fryslân gaat maximaal circulair inkopen in 2025. Dat is een van de ambities uit de beleidsbrief Circulaire Economie die op 16 januari 2018 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De provincie wil zich doorontwikkelen als meest gunstige ontwikkelregio voor circulaire economie: in 2025 een plek in de top 3 van Europa.

Provincie Fryslân onderschrijft de ambitie van het Rijk om in 2050 volledig ‘circulair’ te zijn. Om het doel in 2050 te halen is de provincie afhankelijk van de instrumenten die het Rijk in gaat zetten de komende decennia. Provincie Fryslân wil voorop lopen en heeft het doel om in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland te zijn en een plek te hebben in de top 3 van Europa. In de beleidsbrief staat beschreven hoe provincie Fryslân samen met anderen aan de slag wil en wat er gedaan moet worden om de circulaire economie te ondersteunen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “In Fryslân lopen we voorop in de ontwikkeling van een circulaire economie. Door te doen, samen te werken, te experimenteren en hier ook over te vertellen. Een economie waarin we de kringloop sluiten heeft de toekomst. Hierin ontstaan kansen voor bedrijven waar mensen graag werken én een goede boterham te verdienen is.”

Hoge ambitie en brede aanpak
De Vereniging Circulair Friesland groeit en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de beleidsbrief. Bij de uitvoering van het beleid en creëren van draagvlak speelt de vereniging ook een belangrijke rol. Op drie manieren wil de provincie haar doel bereiken. Door te DOEN (niet meer praten, gewoon beginnen en zelf het goede voorbeeld geven), LEREN (samen met anderen actief aan de slag gaan, kennis delen over wat circulair is en betekent) en VERTELLEN (zorgen voor draagvlak en inwoners van Fryslân bewust maken van de kansen die de circulaire economie biedt).

Circulaire economie
De circulaire economie staat steeds meer in de belangstelling. Afval en verspilling worden steeds meer taboe. Ondernemers knopen meer en meer het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere. Tegelijkertijd ontwikkelen ze daarbij nieuwe verdienmodellen. Maar circulaire economie gaat ook over minder en slimmer grondstoffen, duurzame energie, behoud van cultuur en biodiversiteit, sociale inclusiviteit en welzijn. Sinds de oprichting van de Vereniging Circulair Friesland (VCF) staat het onderwerp in Fryslân goed op de kaart en geldt Fryslân steeds meer als voorbeeldregio in Nederland en Europa.

Wurkje mei Fryslân
Wurkje mei Fryslân is het economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/wurkje.

Bron: Provincie Fryslân

Terug naar overzicht