Terug naar overzicht

Resultaten onderzoek naar sociale kant circulaire economie

Voor de zomervakantie is door Provincie Fryslân en Circulair Friesland onderzoek gedaan naar de activiteiten en beleving van de sociale kant van de circulaire economie in Fryslân, onder leden van Circulair Friesland en bij een referentiegroep.

Alle organisaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn op de één of andere manier al bezig met circulariteit. De doelgroep bestond uit: 

 1. Bedrijven
 2. Scholen
 3. Overheidsinstellingen

Het onderzoek is uitgevoerd door Carla Boonstra. Zij heeft zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan. 42 Respondenten zijn face-to-face geïnterviewd, de rest heeft via een online onderzoek de vragen beantwoord. In totaal zijn 150 organisaties benaderd. De respons was bijna 60%.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag luidde:

 • Wat is er voor nodig om de sociale kant van de circulaire  economie in de provincie Fryslân te activeren?

Uit het rapport blijkt waar de drie doelgroepen het meest behoefte aan hebben.

Conclusies

 • De definitie omtrent ‘sociale kant van de circulaire economie’ moet duidelijker worden omschreven om helder met elkaar te kunnen communiceren.
 • Nu denkt men vaak aan MVO en duurzaamheid, terwijl dit onderdeel veel verder gaat. Hier ga je vanuit een actief bewustzijn aan de slag met een positieve impact op de samenleving en cultuur. 
 • De meeste organisaties zijn met name intern bezig met deze menselijke kant (personeel), in plaats van extern. Daarom is het onderdeel nu vaak belegd bij de afdeling HR. 

Er is behoefte aan:

 • het bij elkaar brengen van partijen;
 • het organiseren van workshops;
 • zorgen voor actuele informatie;
 • inzicht bieden in initiatieven die er zijn.

Circulair Café 28 november

Het Circulair Café op 28 november staat geheel in het teken van deze sociale kant van de circulaire economie. In hoeverre zijn organisaties al bezig met impact op de samenleving? Op welke wijze en waar kan Provincie Fryslân en VCF hen faciliteren? Wat kunnen ze zelf doen? Dit alles komt in een interactieve sessie aan bod.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Terug naar overzicht