Terug naar overzicht

Tienduizend sneeuwklokjes voor de Friese biodiversiteit

Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Daarom krijgt de biodiversiteitscampagne ‘Wat zullen we nou beleven?’ een vervolg. In november en december wordt de afnemende biodiversiteit in Fryslân onder de aandacht gebracht met allerlei ludieke acties. De campagne is deze week gestart met een pootactie waarbij er ruim tienduizend sneeuwklokjesbollen in héél de provincie zijn gepoot.

Friezen uit alle windstreken zijn deze week gestart met het poten van sneeuwklokjes. In totaal zijn er zo’n tienduizend bollen uitgedeeld die door heel Fryslân in de grond worden gezet.

Froukje Hernamdt: ,,Door Corona hebben we de grote evenementen moeten cancelen. Met onze foto-actie kunnen we toch laten zien dat heel Fryslân gaat vóór de biodiversiteit.”

Het belang van biodiversiteit

Zonder biodiversiteit valt er niets te beleven. Dat is de boodschap van de campagne. 

Samen met Malta bungelt Nederland in de Europese Unie onderaan de biodiversiteitsladder. In Nederland is de kwaliteit en kwantiteit van de natuur met zo’n 85 procent afgenomen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Het Europese gemiddelde ligt op zo’n 60 procent afname. 

De afname van biodiversiteit heeft gevolgen voor het dagelijks leven. Dat die link tussen dagelijkse zaken en biodiversiteit op het eerste gezicht niet duidelijk is, is niet zo gek. Tijdens de campagne wordt de link tussen biodiversiteit en het dagelijkse leven op ludieke wijze duidelijk gemaakt. Zo is het sneeuwklokje medeverantwoordelijk voor bijvoorbeeld een zwoele zomernacht. 

Alliums en kerstdiners

Tijdens de actie worden verschillende aspecten van de biodiversiteit belicht. Naast de sneeuwklokjes komen de alliums (sieruien), huisvesting en het kerstdiner onder de aandacht. Iedere twee weken verandert het onderwerp. Tijdens de campagne kunnen Friezen op verschillende manieren meedoen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de sneeuwklokjes, alliums of dierenhotels voor een gereduceerde prijs aan te schaffen bij deelnemende tuincentra verdeeld over heel Fryslân. Op deze wijze is het voor iedereen mogelijk om de eigen tuin voor een zacht prijsje biodivers en aangenaam voor dieren te maken. 

Alle informatie over de campagne is te vinden op: www.watzullenwenoubeleven.nl

Wat zullen we nou beleven?

Een grote groep organisaties, waaronder terrein beherende, agrarische, maatschappelijke, culturele, natuur- en landschapsorganisaties, onderwijsinstellingen, de Provincie Fryslân en een groot aantal Friese gemeenten zoeken de samenwerking op om het belang van biodiversiteit te benadrukken met de campagne ‘Wat zullen we nou beleven?’. Ook Circulair Friesland steunt de campagne. Vorig jaar is er gestart met de eerste editie van de campagne. Dit jaar is het vervolg.

Terug naar overzicht