Terug naar overzicht

Tijdelijke natuur biedt volop kansen voor Fryslân

Begin oktober heeft Provincie Fryslân de ontheffing ‘Tijdelijke Natuur’ van ECOmunitypark Oosterwolde verlengd met 5 jaar. Deze ontheffing maakt het mogelijk braakliggende grond op bedrijventerreinen tijdelijk beschikbaar te stellen voor natuurontwikkeling en te kunnen bouwen zodra een initiatiefnemer dat wil. De FMF heeft deze ontheffing aangevraagd in samenwerking met ECOmunitypark, om te laten zien hoe tijdelijke natuur kan werken op bedrijventerreinen. 

In Fryslân is ECOmunitypark Oosterwolde het eerste en vooralsnog enige bedrijventerrein dat 1 hectare grond heeft ingericht met tijdelijke natuur om de lokale biodiversiteit te verbeteren. Anne Jan Zwart, bevlogen initiatiefnemer van het bedrijventerrein ECOmunitypark in Oosterwolde, is verheugd met de verlenging door de provincie. ,,Dit sluit naadloos aan bij onze doelstelling de biodiversiteit te verhogen op en rondom ons ecologisch bedrijventerrein. Een groene werkomgeving heeft vele voordelen voor mens én natuur.”

Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein voerden jaarlijks veldonderzoek uit naar de biodiversiteit. In 2018 werd geconcludeerd dat de dichtere vegetatie rondom de waterplassen op het terrein heeft bijgedragen aan de groei van het aantal amfibieën, zoals padden en kikkers. In de zomermaanden is de insectendichtheid bij de waterpartijen groot en ook zijn sporen van wild, zoals reeën, marterachtigen en dassen aangetroffen. 

Doe mee

Natuur en bouwplannen leken lange tijd op gespannen voet te staan. Het opduiken van een streng beschermde diersoort als een vuursalamander of korenwolf was de nachtmerrie van ontwikkelaars en grondeigenaren vanwege de mogelijke vertraging van het bouwproces. Nu kan een terreineigenaar kiezen voor het aanvragen van een vrijstelling door middel van een ontheffing ‘Tijdelijke Natuur’. De terreineigenaar krijgt hiermee vooraf toestemming om met de juiste aanpak streng beschermde soorten, die zich vestigen weer te verwijderen op het moment dat de bouw van start gaat.

Win-win voor bedrijf én natuur

Om Tijdelijke Natuur te krijgen, hoeft een terreineigenaar nagenoeg niets te doen en vooral te laten. Na een aanvraag van de ontheffing laat een terreineigenaar de natuur zijn gang gaan. Door intensief natuurwerend beheer te stoppen en te vervangen door een enkele ecologische maaibeurt krijgt de natuur volop de mogelijkheid om voor langere tijd te gedijen. De terreineigenaar spaart daardoor beheerkosten uit, laat zien maatschappelijk verantwoord bezig te zijn en krijgt er natuur voor terug – zonder dat er aan bouwmogelijkheden wordt ingeboet.

Inmiddels zijn er al vele tientallen Tijdelijke Natuurterreinen in heel Nederland met een totaal oppervlak van ruim 3000 hectare. In potentie is in Nederland nog minstens 35.000 hectare oppervlak geschikt als Tijdelijk Natuurterrein. Ook in Fryslân kan Tijdelijke Natuur floreren op de vele honderden hectares aan braakliggende woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. 

Voor meer informatie, kijk op http://www.tijdelijkenatuur.nl en https://naturio.nl/tijdelijke-natuur/.

Terug naar overzicht