UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid)

Producenten krijgen in algemene zin meer verantwoordelijkheden over de levenscyclus van hun producten, dus ook tijdens en na gebruik van de consument. De regeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid loopt al langere tijd en gaat over de volgende producten: autobanden en autowrakken, batterijen en accu’s, elektrische en elektronische apparatuur, textiel, verpakkingen en wegwerp plastic. In 2023 zijn er 2 aanvullingen: UPV Zwerfafval en UPV Textiel. De nieuwe wet- en regelgeving gaat gelden voor producenten en importeurs die deze producten voor het eerst op de Nederlandse markt aanbieden. 

Wat betekent het voor jou? Als je producent/importeur bent van deze producten, heb je een meldingsplicht, waarin onder andere wordt vermeld hoeveel je produceert. Op basis hiervan moet er betaald worden voor de afvalverwerking. Ook zijn bedrijven die onder UPV Textiel vallen, verplicht om een retourname systeem te beschrijven. Partijen kunnen individueel of collectief aan deze verplichtingen voldoen. Per productgroep zijn er samenwerkingen, waarvan sommige verplicht zijn (Algemeen verbindend verklaring, Avv). 

Via deze beslisboom kun je checken of en wanneer jouw organisatie aan de UPV wetgeving moet voldoen.

Meer weten?