Terug naar overzicht

Vijftien VCF-leden verbonden aan het onderwijs

Circulair leren is één van de vijf focusgebieden van Circulair Friesland. Omdat nieuwsgierig zijn en kritisch kijken naar wat we nog beter kunnen doen, noodzakelijk is om de transitie te maken naar een toekomstwaardige wereld.

Om deze reden organiseerde Circulair Friesland en SPARK the Movement op 10 oktober 2023 een Circulair Café, die geheel in het teken stond van Circulair Leren. Het doel? Een brug slaan tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, de overheden en de maatschappelijke organisaties in Fryslân. Er zijn vijftien circulaire leervragen opgehaald bij onze leden, waar studenten meteen mee aan de slag kunnen! Lees hieronder per onderwijsinstelling met welke onderwerpen en vraagstukken studenten aan de slag gaan.

Studenten van Aeres gaan

 • Zoeken naar een afzetmarkt voor compost voor de gemeente de Fryske Marren.
 • Meedenken aan een groen onderwijsprogramma, in samenwerking met DonkerGroen.
 • Toepassingen zoeken voor het groenafval op Vlieland voor Staatsbosbeheer.

Studenten van NHL Stenden Hogeschool gaan

 • Uitzoeken wat HDM Pipelines op het gebied van duurzaamheid en circulariteit al goed doen én kijken naar wat beter kan. Dit doen ze aan de hand van de 7 Pijlers van de Circulaire Economie.
 • Onderzoek doen naar hoe Cycle-Up nieuwe waardeketens en business modellen kunnen creëren met restafval.
 • Op zoek naar manieren om Stavast Creatie het bedrijf nog verder kan verduurzamen. Wat gaat er goed en wat kan beter?
 • Een platform ontwikkelen om de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven verder vorm te geven, samen met Friso Bouwgroep.
 • De waarde van sloopmateriaal van P. de Vries Installatietechnieken in kaart brengen.
 • Aan de slag met het oplossingen voor van net consignatie, met Alliander.
 • Het recyclingproces verder uitwerken als product en dit inzichtelijk maken van Koninklijke Oosterhof Holman.
 • Zich verdiepen in het reken met restwaarde in het bouwproces, in opdracht van ICS_Adviseurs

Studenten Firda gaan

 • Uitzoeken hoe Cycle-Up meer zichtbaar en vindbaar kan worden gemaakt.
 • Ontdekken hoe SC Cambuur hun circulaire toepassingen in het nieuwe stadion inzichtelijk kunnen maken.

Heb jij een circulaire leervraag?

Heeft jouw organisatie ook een circulaire leervragen waar studenten mee aan de slag kunnen? Neem dan contact op met Pyt de Vries via pyt.devries@circulairfriesland.frl

Terug naar overzicht