Overheid

Decentrale overheden hebben een groot belang bij een circulaire economie. De kansen van zo’n economie gaan over onderwerpen als: stimulering van de regionale economie, werkgelegenheid en tegengaan van negatieve milieueffecten (zoals afval, stikstof, CO2).

Dit zijn thema’s waar decentrale overheden de rekening voor betalen of de vruchten van plukken. Regionaal kunnen decentrale overheden een grote rol spelen om de circulaire economie aan te jagen. Door bijvoorbeeld ambities en doelen te stellen, door partijen bij elkaar te brengen, door voorbeeldprojecten te realiseren waarin men ruimte krijgt om te experimenteren en door partijen die de regio vooruit helpen in de schijnwerpers te zetten, maar vooral ook door de eigen organisatie te veranderen.

Circulair Friesland laat je zien hoe haar leden in Fryslân zaken laten gebeuren. Circulaire economie wordt zo niet een extra thema dat je bovenop al jouw werkzaamheden moet oppakken. Maar gewoon een andere manier van concrete handelingen die je kunt toepassen in het werk dat je al deed. Want elke Friese organisatie kan circulair handelen.


Beleid, wet- en regelgeving

Als Circulair Friesland informeren, inspireren en spreken we, samen met leden, met de regionale, landelijke en Europese politiek. Over gesignaleerde wet- en regelgeving die in de praktijk als belemmerend worden ervaren. En kansen die zich voordoen om de transitie van een circulaire economie te versnellen. Lees meer over de Beleidstafel van Circulair Friesland.


Inkopen en aanbesteden

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 80% van de Friese ondernemers circulaire stappen wil zetten, maar vast zit in een lineair businessmodel. Om dat te doorbreken zijn klanten én leveranciers nodig van circulaire oplossingen. Iedereen kan die klant of leverancier zijn: ondernemers, onderwijs en natuurlijk overheden.

In Fryslân kopen Friese overheden jaarlijks voor meer dan 1,5 miljard euro aan fysieke goederen in. Hun ambitie is om met forse stappen de inkoop stevig om te buigen naar circulair. Een geweldige kans voor Friese ondernemers om hun circulaire business uit te bouwen.

Of je nu 5 of 500 medewerkers in dienst hebt, het is voor elke organisatie mogelijk om vanaf vandaag duurzamere keuzes te maken. Met wat je inkoopt en welke eisen je daar aan stelt, maak je direct impact. We hebben op één pagina voorbeelden en tips verzameld over het inkopen van circulaire producten en diensten binnen Facility Management. Dat gaat onder andere over werkplekken, kantoorbenodigdheden, catering en events, werkkleding, ICT en mobiliteit.


Bouwen en verduurzamen vastgoed

Binnen de bouw heeft de gemeente een voorbeeldfunctie in de rol van opdrachtgever of vergunningverlener. Hierin kan de gemeente circulaire eisen stellen die nodig zijn om duurzame doelen te behalen. In Fryslân maken we op allerlei fronten mooie stappen. Van grondstoffen, aanbestedingen en bijzondere samenwerkingsvormen tot circulair slopen en innovatieve producten: er gebeurt van alles. Onze leden vormen hierin een actieve groep. Samen krijgen bouwers en opdrachtgevers dan ook steeds meer voor elkaar. Mogelijkheden genoeg! Lees meer over hoe opdrachtgevers in Friesland ruimte bieden om te experimenteren met hun eigen vastgoed.

09-03-2022 Leeuwarden Gemeente Leeuwarden/GL Biobased Isolatiepact 2022 ©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Economische zaken

Werk je op de afdeling Economische Zaken bij een gemeente? Dan ben je dé schakel tussen ondernemer en de ambtelijke organisatie. Jij bent het aanspreekpunt voor beide partijen. En je ontkomt niet aan het thema circulariteit. Of je het met een ondernemer hebt over de arbeidsmarkt, nieuwbouw, evenementen of energie: circulaire economie zit in alles verweven. Maar hoe breng je zelf het gesprek op circulariteit? Wat doen anderen? En wat is het eigenlijk? Om je hierbij te helpen hebben we twee documenten voor je. Ook is in 2022 het project Circulaire bedrijventerreinen van start gegaan. Het doel van het project is om per deelnemend bedrijventerrein een routekaart op te stellen die hen gaat helpen in de transitie naar een Circulair Bedrijventerrein.


Overheid

Start bouw biobased woning in Fryslân

Deze week brak een uniek moment aan in de Friese bouwsector. DW Bouw, het bouwbedrijf van Dick en Werner Valk uit Nieuwehorne, is begonnen met de bouw van de biobased woning in de regio. Het initiatief van GreenInclusive, gesteund door de Rabobank en de gemeente Heerenveen, markeert een belangrijke stap…

CRAFT+ stimuleert circulaire architectuur met zeven voorbeeldprojecten

CRAFT+, een samenwerkingsverband van zeven vooraanstaande Friese architectenbureaus, kondigt met trots de lancering aan van een ambitieus onderzoeksproject gericht op de bevordering van circulaire en regeneratieve ontwerpen in de architectuur. Dit initiatief is onderdeel van de bredere inzet van vereniging Circulair Friesland om de circulaire (bouw)economie in Friesland te bevorderen.