Terug naar overzicht

Area en Omrin gaan omslag naar circulaire economie in Noord-Nederland gezamenlijk versnellen

Samen kom je verder! Area en Omrin willen de omslag naar een circulaire economie in de het noorden  versnellen. Daarom werken beide afvalbedrijven vanaf januari 2019 intensief samen in het managen van contracten met afval- en recyclebedrijven.

Doel van de samenwerking is het bundelen van professionaliteit en afval- en grondstofvolumes. Door voortaan samen op te trekken  kunnen gerichte afspraken, met focus op versnelling van de circulaire economie in Noord-Nederland, worden gemaakt met afval- en recyclebedrijven. Daardoor zullen Area en Omrin in staat zijn om vanuit visie en daadkracht sneller nieuwe grondstofketens in het noorden te sluiten. Dit zal de gehele regio ten goede komen; een circulair Noord-Nederland zal immers nieuwe economische activiteiten en nieuwe (sociale) werkgelegenheid genereren. Een circulair Noord-Nederland draagt ook bij aan versterking van natuur en milieu. Verder wordt voor de gemeenten een kostenvoordeel verwacht.

Samen initiatieven aanjagen

De samenwerking past bij het overheidsgedomineerde karakter en de strategische doelen van zowel Area als Omrin. Beide bedrijven willen niet alleen het verschil maken voor gemeenten in de omslag van afval naar grondstoffen, maar ook nieuwe kansen richting de circulaire economie aanjagen door te verbinden met strategische partners in de regio. Om die reden zullen Area en Omrin waar mogelijk ook initiatieven ontplooien richting al bestaande samenwerkingsverbanden. Voorbeeld zijn de initiatieven van de Vereniging Circulair Friesland en NICE, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, dat baat heeft bij vergroting van het aantal projecten en het (laten) aanhaken van meer bedrijven en kennisinstellingen in Friesland, Groningen en Drenthe.

Omrin verzorgt de inzameling en verwerking van grondstoffen en afval van 35 gemeenten en daarmee voor een miljoen mensen in Friesland, Groningen, Noord-Veluwe en regio Rijnmond. En verwerkt het bedrijfsafval van ruim 8.000 bedrijven en instellingen in Noord-Nederland.

Area verzorgt voor de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen de inzameling van grondstoffen en afval, reiniging van het openbaar gebied, gladheidsbestrijding en kennisdiensten. En de inzameldiensten voor de gemeente Oldambt in Groningen. Daarnaast werkt Area ook voor andere gemeenten en voor 2.500 bedrijven in de regio.

Bron: persbericht Omrin

Terug naar overzicht