Terug naar overzicht

Arriva als eerste openbaar vervoerder gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder en MVO Prestatieladder

Op 1 december zijn de certificaten voor de CO2-Prestatieladder en de MVO Prestatieladder officieel overhandigd aan Arriva. Met deze certificering heeft de vervoerder haar prestaties laten toetsen op de thema’s duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

Arriva komt binnen op trede 2 van de MVO-prestatieladder en op trede 3 van de CO2-Prestateladder. Begin 2020 certificeerde het bedrijf zich ook al op trede 2 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Anne Hettinga, CEO Arriva Nederland: “Ik ben trots dat we ons in deze uitdagende tijd als vervoerder zo inzetten voor het openbaar vervoer van de toekomst. We nemen onze maatschappelijke taak heel serieus, en zetten daarom ook grote stappen als het gaat om duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Duurzaamheid 

Arriva laat met het certificaat voor trede 3 van de CO2-Prestatieladder zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt voor het milieu en de gezonde leefomgeving. De doelstelling die daaraan is gekoppeld: in 2025 wil Arriva CO2 neutraal werken. Dit realiseren zij door 90% van haar CO2 uitstoot te reduceren en 10% te compenseren. Op dit moment kent de streekvervoerder een CO2 uitstoot van 169 miljoen kg CO2.

Om deze uitstoot verder te verminderen zet Arriva de komende jaren in op Zero Emissie materieel en alternatieve brandstoffen (zoals HVO en waterstof). Zo rijden de 18 nieuwe treinen op de Noordelijke Lijnen straks op HVO en rijdt het vervoerbedrijf vanaf 2021 met tien waterstofbussen in de provincie Gelderland. Dit is naast de al rijdende elektrische bussen, ruim 164 stuks, in verschillende regio’s van Arriva.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Arriva verzorgt openbaar vervoer in 10 van de 12 provincies in ons land. Het bedrijf vindt dat het openbaar vervoer er voor iedereen is en daaraan werken zij graag mee. Daarom biedt Arriva landelijk werkplekken aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een arbeidshandicap, andere etnische achtergrond of mensen die al langere tijd thuis zitten. Zij werken in verschillende regio’s in serviceteams.

Daarnaast investeert Arriva ook in sociale vervoersproducten, zoals de Voor Elkaar Pas. Met die vervoerspas kunnen medewerkers van sociale werkplaatsen en cliënten die gebruikmaken van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemakkelijk gebruik van het openbaar vervoer. 

TÜV Nederland

De certificatie voor de prestatieladders is toegekend door TÜV Nederland. TÜV Nederland heeft reeds jarenlang ervaring met beoordelingen die verband houden met milieuaspecten, CO2, maatschappelijke verantwoordelijkheid en continue verbetering van een organisatie. De auditoren zijn hierdoor in staat om de beoordelingen met oog voor de dagelijkse praktijk uit te voeren. Iets waardoor mede de audit soepel verliep.

Mieke Raaijmakers, Lead auditor MVO- en CO2 Prestatieladder binnen TÜV Nederland, verklaart dat het traject goed doorlopen is en dat Arriva voldeed aan de gestelde eisen. “Arriva heeft tijdens de audits aangetoond een professionele organisatie te zijn en serieus te werken aan maatschappelijke thema’s.’’

Terug naar overzicht