Terug naar overzicht

Betrek jongeren bij klimaat via onderwijs

Steeds meer jongeren maken zich zorgen over het klimaat. Terecht: het gaat om hun toekomst. Daarom is het belangrijk dat zij een stem krijgen en gehoord worden. Dat ze ervaren hoe overheden en bedrijven werken aan klimaatadaptatie. En dat zij zelf ook klimaatoplossingen kunnen bedenken.

Om dit te realiseren wil IVN Noord jongeren via schoolprojecten en een jaarlijkse Jongeren Klimaattop structureel bij klimaatoplossingen betrekken. Tijdens de tweede Klimaattop Noord-Nederland lanceerde IVN dit initiatief met de ondertekening van een intentieverklaring en de oproep aan partners om zich hierbij aan te sluiten. Houkje Rijpstra, algemeen directeur, ondertekende de verklaring namens Circulair Friesland en ook Spark the Movement steunt het initiatief als partner.

Ondertekening intentieverklaring IVN door Houkje Rijpstra - Klimaattop Noord-Nederland 2019
Ondertekening intentieverklaring IVN door Houkje Rijpstra (algemeen directeur Circulair Friesland)

Klimaatscholen

IVN ontwikkelt – samen met partners – een educatief programma over klimaat, energie en duurzaamheidvoor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Groningen, Fryslân en Drenthe. In dit programma past IVN de succesvolle methodiek van het IVN Jongeren Adviesbureau toe. Hierbij werken jongeren in groepjes aan klimaatopdrachten van echte opdrachtgevers. Een beproefde methode die inmiddels landelijk wordt toegepast op scholen in het voortgezet onderwijs. De jongeren bedenken zelf duurzame oplossingen en geven adviezen aan deelnemende partners.

Alle resultaten worden jaarlijks gepresenteerd op de Jongeren Klimaattop. Het resultaat: klimaatbewuste jongeren die denken in oplossingen en weten hoe bedrijven en overheden in Noord-Nederland met klimaatadaptatie bezig zijn. VO-scholen in de drie noordelijke provincies worden verleid dit meerjarige programma in het curriculum op te nemen, waarmee ze het certificaat ‘klimaatschool’ kunnen behalen.

Ondertekende intentieverklaring IVN, Klimaattop Noord-Nederland 2019
Ondertekende intentieverklaring IVN

Partners gezocht

Voor de uitvoering van het programma zoekt IVN nog meer partners, die dit initiatief zoel inhoudelijk als financieel ondersteunen. Partners kunnen tijdens de schoolprojecten de rol krijgen van opdrachtgever of bijvoorbeeld optreden als expert voor gastlessen. Dit is een mooie manier voor bedrijven en overheden om in contact te komen met de beslissers van de toekomst. 

IVN verwacht vanaf het schooljaar 2020/2021 op vijf scholen per provincie klimaatprojecten uit te voeren. Doen deze scholen elk met drie klassen mee, dan worden daarmee het eerste jaar al ruim 1100 jongeren bereikt. Scholen wordt gevraagd om tenminste vier jaar mee te doen. Het aantal scholen wordt bovendien jaarlijks uitgebreid, zodat duizenden jongeren in Noord-Nederland gaan leren over klimaat, energie en water.

Terug naar overzicht