Terug naar overzicht

Biobased fietsbrug over Van Harinxmakanaal

Provincie Fryslân slaat een innovatieve weg in met de vervanging van de brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl door een circulaire fietsbrug van hergebruikt biologisch materiaal. Gedeputeerde Michiel Schrier: “Voor de provincie betekent dit een nieuw, uitdagend en spannend proces dat geheel past in onze ambitie ten aanzien van circulaire economie.”  De provincie werkt voor dit project samen met het bedrijfsleven, GreenPAC en studenten van TU Delft en Osnabrück.

Bron: Drive

Terug naar overzicht