Terug naar overzicht

BLOG: Biomassa groeit wel. Groeien wij mee?

Wat kunnen we leren van het coronavirus? Hoe bieden we deze crisis het hoofd? Wat is de invloed ervan op de transitie naar een circulaire economie? De teamleden van Circulair Friesland delen inzichten vanaf hun thuiswerkplek. Sven Jurgens, aanjager Biomassa, merkt op hoe biomassa momenteel nog uitbundiger groeit dan anders, en vraagt zich af of wij dat voorbeeld volgen.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het buiten mooi weer en lijkt er weinig aan de hand. De vogels fluiten, kinderen spelen buiten en voelt het bijna als een normale lentedag. Toch zal de huidige situatie bij de meeste mensen in meer of mindere mate wel voelbaar zijn. Het lijkt alsof de economie tot stilstand is gekomen door de corona-uitbraak. Voor velen betekent dit een periode van onzekerheid: sommigen moeten wennen aan thuiswerken, terwijl anderen van het ene op het andere moment hun baan kwijt zijn.

Biomassa groeit wel

Toch gaat voor een deel van onze leden het werk vooralsnog gewoon door. Bijvoorbeeld in het groenbeheer. Biomassa blijft wel doorgroeien, dat trekt zich van deze crisis niks aan. Sterker nog, het lijkt door de omstandigheden nog mooier en voller te bloeien dan voorgaande jaren. Misschien komt het ook doordat we nu tijd hebben om erbij stil te staan. We werken in onze tuin, maken in klein gezelschap een wandeling en genieten van de lentezon.

Prachtig systeem

Tijdens een wandeling afgelopen week leek het me goed om hier eens in nog meer detail bij stil te staan. Hoe gaat de natuur om met een crisis? Het natuurlijke ecosysteem werkt in kringlopen, binnen een bepaalde evenwichtssituatie. De afzonderlijke onderdelen zijn zich niet bewust van elkaar, zeker niet als deze binnen het systeem ver van elkaar af liggen. Toch vormen ze samen een prachtig functionerend systeem, dat zichzelf in evenwicht houdt.

Snel herstel

Een verstoring van zo’n systeem zorgt in eerste instantie voor opschudding, maar leidt uiteindelijk tot een nieuwe evenwichtssituatie. Denk maar aan een bosbrand. Het effect is in eerste instantie verwoestend. Dieren moeten vluchten en in korte tijd vergaat een flink deel aan voorheen groene biomassa. Toch blijkt daarna dat de natuur zich ontzettend snel herstelt. De vrijgekomen ruimte en de door het vuur achtergelaten nutriënten vormen een goede voedingsbodem voor de groei van nieuwe planten. 

Nieuwe werkelijkheid

Dat is misschien ook de manier waarop we naar de onze eigen crisis kunnen kijken. We bewegen ons van een initiële chaos naar een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid die ook nieuwe kansen biedt. En – in tegenstelling tot de rest van het leven op aarde – kunnen wij bewust sturing geven aan deze nieuwe werkelijkheid. 

Dit is het moment

In dat kader vond ik het bemoedigend om te horen dat het Europees Parlement de Green Deal van Frans Timmersmans wil aangrijpen om op een groene manier uit de crisis te komen. Met een circulaire en duurzame economie vervangen we het huidige systeem door een modern, schoon en efficiënt alternatief. Als er een moment is waarop we ons realiseren dat het ook anders kan, hoe mooi en schoon de lucht er uit kan zien, dan is het nu. 

Circulaire groepsimmuniteit 

Zoals ik het zie, is dit ook geen tegenstelling. Geen vergroening van de economie ondanks de crisis, maar juist dóór de crisis. Bijkomend voordeel is dat een circulaire economie ons beter beschermt tegen toekomstige crises. Een soort groepsimmuniteit, if you will. Juist voor biomassa is hierin een rol weggelegd. Zo is biomassa nu al de basis van veel huidige essentiële systemen (landbouw, voedsel) en kan het ook de basis vormen voor toekomstige systemen (bouw, chemie). Biomassa groeit wel. De vraag is: groeien wij mee?

-Sven Jurgens

Terug naar overzicht