Terug naar overzicht

BLOG: Het nieuwe normaal

Na ruim 7 weken in een zogenaamde intelligente lockdown begint het stof van de ongekende pandemie ietwat neer te dalen. Als je 2 maanden geleden had voorspeld dat een griepvirus ervoor zou zorgen dat in de hele wereld ingrijpende maatregelen zouden worden genomen die de economie en het openbare leven plat zouden leggen, had niemand je geloofd. En nu het zover is, is het wonderlijk om te zien hoe snel we gewend raken aan dit nieuwe normaal. Dat we accepteren dat dit nodig is om niet alleen veel mensenlevens te sparen, maar vooral om ons zorgsysteem niet te laten instorten. 

In een rondgang langs onze leden wordt duidelijk dat geen enkele branche ontkomt aan de gevolgen van de maatregelen om de pandemie beheersbaar te houden. In meer of mindere mate raakt het iedereen. Omdat de export is stilgevallen, de olieprijs gekelderd is (energieproducenten), de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden (bijvoorbeeld in het openbaar vervoer), orders uit voorzorg worden gecanceld of uitgesteld, de noodzakelijk te maken kosten de pan uitrijzen (onder andere voor overheden en zorgorganisaties), omdat er geen inkomsten zijn uit opdrachten of men vreest voor veel minder (buitenlandse) studenten (onderwijs). 

Overleven + verduurzamen = versterkend

Een eerste reflex is uiteraard dat er gekeken wordt waar kosten kunnen worden bespaard. Mensen met tijdelijke contracten gaan eruit, niet noodzakelijke investeringen worden uitgesteld, etcetera. Hier en daar horen we ook dat duurzaamheid/de circulaire economie even geen prioriteit heeft op dit moment en natuurlijk snappen we dat de focus nu moet liggen op overleven. Die beide zaken zijn in onze beleving complementair, versterkend zelfs. Wanneer we straks, als we langzaamaan wat meer ruimte krijgen, zo snel mogelijk terug gaan naar wat we kennen, staat er een economie die net zo kwetsbaar is voor nieuwe rampen als wat we nu hebben gezien. 

Prikkels richting vergroening

Het is zeker van belang om keuzes te maken die volhoudbaar zijn, om in de steunmaatregelen positieve prikkels in te bouwen richting vergroening. Als voorbeeld: bedrijven hoeven (een deel van) een overheidslening niet terug te betalen als er een substantiële CO2-besparing wordt gerealiseerd. Het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt beloond, goede voorbeelden laten nu al de meerwaarde op meerdere terreinen zien.

Bij Circulair Friesland zit veel kennis. Mogelijk kunnen wij helpen met ideeën of contacten leggen. Om, júist nu, constructieve stappen te zetten richting het nieuwe normaal. 

– Houkje Rijpstra

Terug naar overzicht