Terug naar overzicht

BLOG: Verbeeldingskracht voor diepgaande verandering

Wat kunnen we leren van het coronavirus? Hoe bieden we deze crisis het hoofd? Wat is de invloed ervan op de transitie naar een circulaire economie? De teamleden van Circulair Friesland delen inzichten vanaf hun thuiswerkplek. Heleentje Swart, aanjager Onderwijs, denkt na een eerste fase van basisaanpassingen na over de lange termijn. Ze vraagt jou met haar mee te denken.  

Admired communities operate in the landscape of culture and social engagement, not just economic and power…

Robert Govers

Op de laatste vrijdag voordat echt bij iedereen doordrong wat de uitbraak van het coronavirus betekende, griste ik een boekje mee van de kast op ons kantoor. De titel trok mijn aandacht: Imaginative Communities, van Robert Govers. 

Argeloze bijeenkomst

Diezelfde vrijdagmiddag hadden we – nog argeloos met een grote schaal mandarijnen voor extra vitamine C en een pompje desinfecterende gel – met een groep van zo’n 20 jongeren en onderwijsmakers een overleg gehad. We bespraken wat het ons zou brengen als we vanuit de VN aangemerkt zouden worden als Regional Community of Expertise op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling. 

Een Europese vertegenwoordiger van de VN was uit Duitsland overgekomen om ons te adviseren. Hij was onder de indruk van de verbeeldingskracht van onze ‘mienskip’ en van hoe we hier in Friesland de infrastructuur aanleggen om samen te leren hoe we concreet kunnen bouwen aan een nieuwe, groene, circulaire economie en een duurzame, eerlijke samenleving. 

Geruststelling en onrust

Dat weekend veranderde de wereld ook voor ons definitief. Mijn wereld werd zo groot als de terp waar ik op woon en er sloeg een enorme verwarring toe. Ik hoorde de geruststellende geluiden van de vogels, mijn kinderen, de lammetjes van de buurvrouw en tegelijkertijd voelde ik een diepe onrust (wat gaat er gebeuren) en een enorme behoefte om te anticiperen op iets wat ik niet kan peilen. Na een eerste fase van basisaanpassingen (nee, ik sloeg geen wc-papier in, en ja, wel een beeldscherm; die waren inderdaad praktisch uitverkocht!) zijn we als gezin nu in een modus beland waarin we verder kijken. Welke lange termijnaanpassingen moeten we maken?

Van hier en nu naar straks en elders

In gesprekken met mijn collega-aanjagers, met leden van Circulair Friesland en met mensen elders in het land merk ik dezelfde dynamiek. Langzaam verschuift de aandacht van vragen over het hier en nu naar vragen over straks en over wat deze crisis betekent voor mensen op andere plekken van de wereld. Als we de zaken nu toch anders moeten gaan regelen, hoe kunnen we dat dan zo doen dat we niet alleen antwoorden vinden op hoe we met deze crisis moeten omgaan, maar ook met al die andere crises die in het verlengde hiervan liggen: de klimaatcrisis, de grondstoffencrisis, de verdroging, enzovoorts?

Verbeeldingskracht geeft hoop

Meer dan ooit hebben we elkaar en onze verbeeldingskracht nodig om antwoorden, oplossingen en ideeën te vinden die de samenhang tussen de verschillende vraagstukken benadrukt. Govers zegt het zo: ,,Gemeenschappen met verbeeldingskracht zijn bakens van hoop in een wrede, competitieve en globaliserende wereld.” En: ,,Verbeeldingskracht is een vorm van moed; gemeenschappen hebben deze kracht nodig om het verschil te kunnen maken.” 

Meer dan ooit hebben we elkaar en onze verbeeldingskracht nodig

Doe je mee aan de Vonketon?

Ook in deze corona-tijd willen we een vereniging zijn met impact. Daarom besluit ik deze blog met een oproep: doe jij met ons mee om die verbeeldingskracht te stimuleren? Samen met andere partijen organiseren we op 14 en 15 mei een noordelijke Vonketon. Dit is een grote online brainstorm waarbij we de vonken voor de diepgaande verandering die nodig is in de wereld willen vinden en aanwakkeren. 

Kijk voor meer informatie over dit initiatief of om je direct op te geven op www.vonketon.org.

We kijken uit naar je deelname!

– Heleentje Swart

Terug naar overzicht