Terug naar overzicht

BLOG: Waar blijft voeding op de politieke agenda?

De circulaire economie heeft de wind in de zeilen. Steeds meer dringt het besef door dat we het anders moeten gaan doen, dat het roer om moet. Van gemeenten tot Europa: ze zetten er allemaal op in. Miljarden worden er voor vrijgemaakt de komende tijd. Het merendeel daarvan is bedoeld voor de energietransitie, fossielvrij vervoer, het verminderen van plastic, duurzaam bouwen, biomassa… Harstikke mooi, maar: waar blijft voeding?

Gezonde bodem

De basis van circulaire voeding is de bodem. Op gezonde bodems groeien producten barstensvol (micro)nutriënten als zink magnesium en vitaminen die we keihard nodig hebben voor onze gezondheid. Goed eten draagt bij aan een fitte bevolking en minder ziekten (en dus ook aan minder coronapatiënten op de IC). Goede bodems zijn belangrijk voor klimaat en biodiversiteit en zorgen ervoor dat ons drinkwater schoon blijft en de akkers regens en droogte beter aankunnen.

Belangen

In de voedsel- en landbouwketen gaan miljarden om. Economische belangen worden vakkundig verdedigd door honderden lobbyisten die politici en publiek beïnvloeden en noodzakelijke maatregelen die ten koste gaan van omzetten en inkomsten vertragen of afzwakken. Wij, als burgers, willen gezond en fit zijn en blijven. Wij hebben belang bij biodiversiteit, fraaie landschappen, schoon water en schone lucht. En de burger wordt wakker. 

Lef en ambitie

De Friese Voedselbeweging heeft met Doarpswurk in Friesland meer dan 340 voedsel- en landbouwinitiatieven in kaart gebracht die bijdragen aan de voedsel- en landbouwtransitie. Initiatieven die laten zien dat het anders moet én hoe het anders kan. De Friese Voedselbeweging is in gesprek met de provincie om samen tot een plan van aanpak te komen voor een integraal voedselbeleid dat rekening houdt met de nieuwe omgevingswet en waarbij alle initiatieven en overheden betrokken worden. Hiermee toont Friesland lef en ambitie. 

Volwaardige plek voor voeding

Er zijn volop mogelijkheden voor de verbreding van dit plan van aanpak naar Noord-Nederland en er is potentie om landelijk en ook op Europees niveau een voorbeeld te worden. Met dan meteen ook een volwaardiger plek voor voeding op de politieke agenda’s, óók op die van Europa.

– Marlise Vroom, aanjager Voeding

Terug naar overzicht