Terug naar overzicht

Bouwcampus Noord-Nederland in Dokkum: eerste proeftuin industrieel- en gasloos bouwen

Noordoost Fryslân krijgt een bouwcampus die zich richt op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van industrieel- en gasloos bouwen. De Bouwcampus Noord-Nederland, die in Dokkum wordt gevestigd, is een initiatief van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI-NOF) en Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD). De bouwcampus gaat naar verwachting eind 2018 van start.

Wat is Industrieel Bouwen?

Industrieel bouwen maakt gebruik van gestandaardiseerde, industrieel ontwikkelde en geproduceerde bouwcomponenten. Op de bouwplaats worden de bouwelementen gemonteerd. “Zie het als duplostenen, die we op de bouwplaats stapelen”, aldus Folkert Linnemans, Innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma. Deze ontwikkeling is van belang om te kunnen voldoen aan de toekomstige woningbouwopgave. Industrialisatie en robotisering in de bouw staan echter nog in de kinderschoenen. Dat biedt kansen voor de Bouwcampus. “Doen we dit goed, gaan de kosten voor de aanpassingen in de woningen omlaag. Experimenteren is daarbij essentieel.”

Delen van kennis

Bouwgroep Dijkstra Draisma is koploper in Nederland op het gebied van Industrieel Bouwen, maar kan de ontwikkeling niet alleen aan. Innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma Folkert Linnemans: “Alleen al in Friesland moeten 290.000 woningen van het gas af. Deze opgave moeten we in de sector gezamenlijk gaan oppakken. Industrieel Bouwen is daarin een grote kans. De aangeleerde kennis wil BGDD samen met het Kennis- en Innovatiehuis graag uitrollen over in eerste instantie de regio Noord- Nederland en daarna over Nederland en verder. Het gaat dan om productontwikkeling én kennisdeling”.

Bedrijven koppelen

Juist door gezamenlijk te experimenteren ontstaan betere oplossingen, benadrukt ook Martin van der Veen, directeur van KEI-NOF. “Veel bedrijven hebben ideeën, maar missen de mogelijkheid om te experimenteren of kennen niet de juiste bedrijven om mee samen te werken. Het Kennis- en Innovatiehuis heeft de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met ondernemers die gerelateerd zijn aan de bouw. De campus moet een broedplaats worden voor ondernemers uit Noord-Nederland die kansen zien op het gebied van industrieel- en gasloos bouwen. Het gaat dan niet alleen om bedrijven uit de bouwkolom, maar we willen juist bedrijven uit andere sectoren koppelen aan de bouw.” MKB-bedrijven hebben inmiddels ook al serieuze belangstelling getoond om nieuwe producten te gaan ontwikkelen in de Bouwcampus.

Studenten

In samenwerking met het onderwijs ontstaat een onafhankelijke en innovatieve proeftuin. In de Bouwcampus kunnen structureel 10-15 studenten (MBO-HBO-WO) aan de slag om hun vak in de praktijk te ervaren. Friese Poort, Friesland College, Nordwin College en NHL-Stenden hebben allemaal aangegeven enthousiast te zijn over de plannen.

Proeftuin

Bouwcampus Noord-Nederland is een succes dat voortkomt uit de Regiodeal, het plan om de economie van Noordoost Fryslân te versterken. De samenwerkende partijen (gemeenten, provincie, Wetterskip, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) vinden het belangrijk om bedrijven in de sterke sectoren te stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Het gaat dan om de sectoren bouw, metaal en agrifood).De campus komt in aanmerking voor de EFRO-subsidie Call Proeftuinen. Dit is een regeling van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Foto: Bij de nieuwe manier van bouwen worden bijvoorbeeld drones ingezet.

Bron: persbericht KEI-NOF

Terug naar overzicht