Terug naar overzicht

Bouwgroep Dijkstra Draisma schept duidelijkheid in circulair bouwen met Kennisdeler Circulariteit

Houkje Rijpstra, algemeen directeur van Circulair Friesland kreeg uit handen van Biense Dijkstra het eerste exemplaar van de Kennisdeler Circulariteit. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft het document geschreven om duidelijkheid te creëren, maar ook vooral om kennis te delen. De bouwer beseft zich dat er samengewerkt moet worden om (snel) te verduurzamen. Wanneer partners over dezelfde kennis beschikken, gaat dit sneller.

Bouwgroep Dijkstra Draisma is lid van Circulair Friesland dat zich inzet voor een circulaire economie. “Het leren van elkaar, dus ook het delen van opgedane kennis, is een belangrijke voorwaarde om stappen te kunnen zetten. Deze kennisdeler helpt de hele sector een stukje verder”, aldus Houkje Rijpstra. Elk lid van Circulair Friesland ontvangt een exemplaar.

Hoe breed het begrip circulariteit is, blijkt uit een rapport van het Copernicus Institute of Sustainable Development. Zij hebben 114 (!) definities met elkaar vergeleken. Dit is al een paar jaar geleden, dus het is aannemelijk dat het begrip ondertussen nog breder kan worden geïnterpreteerd.

Laten zien door te doen

“Het begrip circulariteit is abstract”, geeft Folkert Linnemans van Bouwgroep Dijkstra Draisma aan.“Wij werken samen met diverse opdrachtgevers, die één (of delen) van de bestaande definities hanteren. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om slimmer te werken en wanneer je het eens bent over de definitie, werk je efficiënter. Daarom zijn we met ons innovatieteam aan de slag gegaan om orde te scheppen. De kennisdeler bevat circulaire spelregels voor de bouw en is bedoeld om met opdrachtgevers, leveranciers en de sector in gesprek te gaan. De energietransitie is met name een sociale en financieringsuitdaging, maar de circulaire economie is daarnaast ook een technische uitdaging.”

Houkje Rijpstra van Circulair Friesland is blij met dit initiatief: “Circulair Friesland is sinds 2016 bezig circulariteit uit het abstracte te halen. Door middel van DOEN laten we samen met onze leden zien dat een circulaire economie haalbaar is. De volgende stap is verdere standaardisatie. Met name in de bouw is dit een grote uitdaging.” Ze vindt dat Bouwgroep Dijkstra Draisma lef toont: “Kennis delen is best lastig en kwetsbaar, maar wel nodig om niet iedereen zelf het wiel te laten uitvinden. Binnen het netwerk van Circulair Friesland zijn we blij met leden die proactief anderen hun ervaringen latenzien.”

Appels met peren

Biense Dijkstra: “Een van de onderdelen is het meetbaar maken van circulariteit, of de producten of onderdelen daarbinnen. Hier zijn erg veel modellen voor beschikbaar, waardoor alle getallen rondom circulariteit niet vergelijkbaar zijn. Appels met peren vergelijken, zeg maar. Wij hebben bij de productie van ons gevelsysteem 3.0 inmiddels de EPS isolatie weten te vervangen. Hiermee hebben
we, conform de LCA methode, een 92% lagere footprint ten opzichte van een standaard gevel.”

“Onze verplaatsbare woning is onderdeel van de uitgestelde lineaire economie, weet ik dankzij de opgedane kennis. De woning kan meerdere malen worden hergebruikt, waardoor deze een lagere milieu-impact heeft, maar de losse grondstoffen kunnen (nog) niet teruggebracht worden naar de oorsprong; onze volgende uitdaging. Vanuit onze intrinsieke motivatie realiseren we ons dat het totale bouwproduct uiteindelijk circulair moet worden ontworpen en gerealiseerd. Dat dit voor onze branche geen gemakkelijke opgave wordt is evident. Juist daarom werken we samen met Circulair Friesland.”

Foto: Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma overhandigt eerste Kennisdeler Circulariteit aan Houkje Rijpstra, algemeen directeur van Circulair Friesland. V.l.n.r. Folkert Linnemans, Wietse de Vries, Houkje Rijpstra en Biense Dijkstra.

Terug naar overzicht