Terug naar overzicht

Brononderzoek houtstook: feit en fictie gescheiden

Het gebruik van biomassa voor de productie van warmte/elektriciteit staat de afgelopen tijd nogal ter discussie. Tegelijkertijd is biomassa wel een van de potentiële alternatieven voor de vervanging van het huidige fossiele aardgasverbruik. In een brononderzoek, gedaan i.s.m. verschillende partijen, worden feit en fictie van elkaar gescheiden.

Provincie Fryslân heeft de ambitie gesteld om als organisatie in 2025 energieneutraal en zelfvoorzienend te zijn. Een van de opties die is meegenomen om dit te bereiken, is het inzetten van houtsnippers en/of -pellets voor de productie van energie. Denk hierbij aan de inzet van houtsnippers die vrijkomen bij het eigen weg- en bosbeheer. Deze snippers kunnen worden omgezet naar schone houtpellets in de toekomstige Friese houtpelletfabriek.

Maatschappelijk debat

Er spelen in de discussie een groot aantal vragen en bedenkingen, waarbij in het maatschappelijk debat feit en fictie vaak door elkaar gebruikt worden. Dit maakt het lastig om een gefundeerde afweging te maken. Daarom heeft de provincie in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland onderzoek laten doen naar houtstook, door een consortium van KNN Advies, Bioclear Earth en Ekwadraat.

4 hoofdvragen

In het onderzoek zijn experts en belanghebbenden geïnterviewd over de bij hen levende vragen en bedenkingen rondom dit onderwerp. De vragen die hierin vaak terugkomen zijn terug te leiden naar een viertal hoofdvragen: 

  • Leidt houtstook tot geuroverlast?
  • Leidt houtstook tot meer fijnstof-emissies?
  • Leidt houtstook tot extra CO2-emissies?
  • Is er voldoende hout in Fryslân, of leidt extra vraag naar stookhout tot aantasting van landschap en natuur?

Voor deze 4 hoofdvragen heeft VCF een brononderzoek uitgevoerd, op basis van wetenschappelijke literatuur en onderzoeksrapporten van onafhankelijke onderzoeksinstituten. 

Resultaten brononderzoek

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn via deze link te bekijken. De resultaten uit het feitenonderzoek zijn de aftrap voor verdere opbouw van kennis in dit dossier. Op de website van Vereniging Circulair Friesland wordt binnenkort meer informatie over het onderzoek, de bronnen en nieuwe update gepubliceerd.

Debat

Een eerste mogelijkheid om de resultaten te bespreken en bediscussiëren staat voorlopig gepland op woensdag 23 september, waarbij dit moment gekoppeld wordt aan het Circulair Café van Vereniging Circulair Friesland. We zullen je hierover t.z.t. via onze website, nieuwsbrief en social media verder over informeren. 

Terug naar overzicht