Campaigning

Zichtbaar Circulair Friesland

RCE Europese erkenning circulair leren programma

SPARK! The movement is een door de VN erkende RCE en werkt aan inspireren van scholen, experimenteren met leervraagstukken over alle niveaus heen en verduurzamen van het onderwijscurriculum. SPARK! is een initiatief van Circulair Friesland om het onderwijs structureel te betrekken bij de beweging richting een circulaire economie en een duurzame wereld.

SPARK! nodigt docenten, directeuren, conciërges, onderwijsassistenten, beleidsmakers en bestuurders, kortom, iedereen die bezig is om onderwijs te maken, uit om jongeren te helpen ontdekken hoe we in een lokale context duurzame oplossingen kunnen vinden.

Circulair Friesland wint Amerikaanse duurzaamheidsprijs

Circulair Friesland heeft de Amerikaanse 4 Gen Award gewonnen in de categorie ‘Meest duurzame organisatie’! Daarmee is Circulair Friesland de eerste niet-Amerikaanse prijswinnaar van deze prestigieuze award. De in Washington gevestigde organisatie Leaders in Energy reikt jaarlijks deze awards uit aan vier verschillende generaties. In 2021 reikten ze voor het eerst ook de prijs uit aan een duurzame organisatie.

World Circular Economy Forum

John Vernooij sprak als voorzitter namens Vereniging Circulair Friesland (VCF) tijdens het World  Circular Economy Forum (WCEF) op 15 september 2021 en vertelde over de circulaire economie in Friesland en Noord-Nederland. John Vernooij: “Ik ben er trots op dat wij, als circulaire regio van Nederland, ons mogen presenteren tussen al die bedrijven die voorop lopen. Het is een geweldige kans om te laten zien dat een regionale aanpak werkt.”

Meest circulaire regio van Nederland

De provincie Fryslân werd in 2017 uitgeroepen tot de beste Nederlandse regio op het gebied van circulaire economie. Fryslân kreeg daarvoor donderdag een nationale prijs, die door voorzitter John Vernooij en gedeputeerde Sander de Rouwe in ontvangst werd genomen. Dat gebeurde op het BT Event in Lelystad, een evenement over de toekomst en uitdagingen van de moderne economie. Een circulaire economie is een groene economie waar geen afval overblijft, maar gebruikt wordt voor het maken van nieuwe producten. De jury was erg te spreken over de geïntegreerde aanpak in Fryslân en de betrokkenheid van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. De prijs bestaat uit een bord en de belangrijke nationale erkenning.

“Dit is de beloning voor de bedrijven die zich vanaf dag één inzetten voor de circulaire economie”, aldus John Vernooij, voorzitter van de Vereniging Circulair Fryslân. Ook gedeputeerde Sander de Rouwe is zeer verheugd met de prijs: “De provincie Fryslân is de meest gunstige ontwikkelregio voor de circulaire economie. Met die overtuiging lopen wij voorop in Nederland.”