Bouwcampus: Proeftuin Industrieel Bouwen

Dit project draagt bij aan de SDG: Industrie, innovatie en infrastructuur.

Proeftuin voor het bouwen van de toekomst

De bouwcampus Noord-Nederland, een initiatief van KEI-NOF in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma, opent in het najaar van 2019. De Proeftuin Industrieel Bouwen op industrieterrein de Hogedijken biedt met 600 m2 alle ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van industrieel bouwen. Hier worden nieuwe producten en diensten ontwikkelt voor industrieel en gasloos bouwen. Alle Noord-Nederlandse ontwikkelaars en bedrijven mogen daaraan meedoen.

Samen innoveren

In de Proeftuin Industrieel Bouwen kunnen bouwbedrijven en installateurs elkaar helpen, uitdagen en samenwerken aan innovaties. Volgens Tom de Boer, bestuursvoorzitter van KEI-NOF, is industrieel bouwen voor de bouwsector een belangrijk onderwerp: “Ga maar na. Een slinkende grondstoffenvoorraad. Onvoldoende bouwvakkers. Traditioneel bouwen wordt duurder. Daarom moeten we overgaan op circulair en industrieel bouwen.”

Broedplaats voor ontwikkeling

De Bouwcampus is een broedplaats voor ontwikkeling voor ondernemers uit Noord-Nederland die kansen zien op het gebied van industrieel- en gasloos bouwen. Hier liggen nog veel uitdagingen. Alleen al in Friesland moeten 290.000 huizen van het gas af. Folkert Linnemans van Bouwgroep Dijkstra Draisma: „Industrieel bouwen is daarin een grote kans. We moeten dat gezamenlijk oppakken.”

Industrieel bouwen maakt gebruik van gestandaardiseerde, industrieel ontwikkelde en geproduceerde bouwcomponenten. Op de bouwplaats worden bouwelementen uiteindelijk gemonteerd. Een beetje zoals duplostenen, die op de bouwplaats gestapeld worden. Deze ontwikkeling is van belang om te kunnen voldoen aan de toekomstige woningbouwopgave. Industrialisatie en robotisering in de bouw staan nu nog in de kinderschoenen. Dat biedt kansen voor de Bouwcampus. 

Digitalisering in de bouw is steeds belangrijker
Digitalisering in de bouw is steeds belangrijker
In de Proeftuin kan isolatiemateriaal getest worden in klimaatkamers
In de Proeftuin kan isolatiemateriaal getest worden in klimaatkamers

Goedkoper en duurzamer

Hoe meer bedrijven kennis en ervaring delen, hoe beter producten en processen worden, en hoe sneller tempo en resultaat realiteit worden. Bouwcampus Noord-Nederland faciliteert hiermee niet alleen in productontwikkeling, maar ook in kennisdeling. Met deze manier van werken wordt het uiteindelijk mogelijk om bouwkosten omlaag te brengen en tegelijkertijd de duurzaamheid te laten stijgen. 

Onderwijs

Industrieel bouwen vraagt om nieuwe competenties van vakmensen. Daarom worden ook onderwijsinstellingen Friese Poort, Friesland College, Nordwin-College en NHL-Stenden betrokken. In de Bouwcampus structureel tien tot vijftien studenten van zowel mbo, hbo en wo aan de slag om hun vak in de praktijk te ervaren. 

Sterke regionale economie

De Bouwcampus Noord-Nederland komt voort uit de Regiodeal, een plan om de economie in Noordoost Fryslân te versteken. Gemeenten, Provincie Fryslân, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven werken hierin samen. 

Praktische info

Neem voor meer informatie over de bouwcampus contact op met projectmanagers Jeroen van Wijk (jeroen@keinof.nl / 06-43014937) of Jan Haakma (jan@keinof.nl / 06-29374034. Of neem een kijkje op deze website.

Wie werken er samen?

Aan de Proeftuin Industrieel Bouwen wordt gewerkt door: