Fryske Circulaire Inkoopacademie

Steeds meer organisaties willen met circulair inkopen aan de slag. Circulair inkopen en aanbesteden stimuleert innovaties, kan kosten besparen en draagt substantieel bij aan de klimaatopgave. Maar er zijn ook uitdagingen. De belangrijkste vragen zijn: hoe doen we het, en wat levert het op? Om dit samen op te pakken organiseert Vereniging Circulair Friesland samen met alle Friese overheden de Fryske Circulaire Inkoop Academie.

,,Als je klant wilt blijven van de overheid, is het nodig om circulaire producten en diensten te ontwikkelen. Wij willen onze ambities waarmaken in samenwerking met ons actieve bedrijfsleven en de Friese onderwijsinstellingen,” aldus Ingrid Zeegers (voormalig programmadirecteur Circulair Friesland). 

De eerste editie van de Fryske Circulaire Inkoop Academie vond plaats van maart t/m juni 2020. Hieraan deden 31 deelnemers van 7 organisaties mee:

 • Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Smallingerland
 • Gemeente Waadhoeke
 • Veiligheidsregio Fryslan
 • NHL Stenden
 • Wetterskip Fryslân

De tweede editie start in het najaar van 2020. 

Programma 

Het programma voor de Fryske Circulaire Inkoop Academie is ontwikkeld door PIANOo en Copper8, een adviesbureau met veel ervaring op het gebied circulair inkopen. Deelnemende organisaties doorlopen in verschillende sessies alle stappen van een inkoopproces:

 • Ambitiebepaling
 • Samenwerking interne organisatie
 • Samenwerking met de markt
 • Selectie- en gunningscriteria
 • Verdienmodellen en contractering

Werken aan jouw circulaire inkooptraject

De Fryske Circulaire Inkoop Academie neemt deelnemers mee in de verschillende stappen van circulair inkopen. Tijdens het programma brengen zij een eigen inkooptraject in, waar tijdens de bijeenkomsten aan kan worden gemaakt werkt. Deelname draagt dus direct bij aan de Friese Inkoopambitie en het versnellen van innovatie in de Friese markt. Daarnaast biedt het traject de kans om ervaringen en inkooptrajecten te delen en te werken in een community van circulaire inkoopexperts, ontwerpers en projectleiders.

Uitdagingen en mogelijkheden

Narsing Lakhi (projectleider civiele techniek Gemeente Sudwest Fryslân) ging tijdens de eerste editie van de Fryske Circulaire Inkoopacademie samen met 3 teamgenoten aan de slag met een pilot voor circulair inkopen: de Weidumerhoutbrug. Lakhi: ,,Tijdens de voorbereidingsfase gaan we altijd na of een brug voldoende sterk wordt aangelegd,  in het landschap past, voldoende maatschappelijk draagvlak heeft en binnen een bepaald budget en bepaalde tijd gerealiseerd kan worden. Bij circulair inkopen komen daar zaken bij als: hoe gaan we om met vrijkomende materialen, welke materialen zijn volledig recyclebaar, hoe selecteren we een aannemer met het beste innovatieve idee en hoe wordt duurzame energie toegepast tijdens de uitvoering?” 

Bedrijven staan te springen om met circulariteit aan de slag te gaan.

Narsing Lakhi, Gemeente Súdwest Fryslân

Lakhi ontdekte dat circulair aanbesteden uitdagingen maar ook nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt. Lakhi: ,,Bedrijven staan te springen om met circulariteit aan de slag te gaan en te laten zien welke circulaire oplossingen ze hebben. Circulair inkopen hoeft niet duurder te zijn. Je maakt veel gebruik van lokale en hergebruikte materialen en gaat voor een lange levensduur. Ook dat maakt het interessant.”

Je leert van elkaar, dat is zeker de moeite waard.

Nick Boersma, Gemeente Leeuwarden

Nick Boersma, adviseur economische zaken bij Gemeente Leeuwarden: ,,Het was erg interessant om zo’n aanbesteding vanuit verschilllende afdelingen te belichten. Je leert van elkaar en krijgt ook inzicht in elkaars functies. Dat is zeker de moeite waard. Daarnaast ontmoet je veel collega’s van andere overheden uit Friesland die aan interessante projecten werken. Heel inspirerend.” 

Bijdrage aan klimaatopgave

Circulair inkopen draagt bij aan de klimaatopgave. Onder andere door verantwoord om te gaan met grondstoffen, minder CO2-uitstoot en het bewerkstelligen van een schoner milieu. Daarom hebben alle Friese overheden (gemeenten, provincie, Wetterskip en Rijkswaterstaat Noord) samen met Circulair Friesland het Ambitiedocument Circulair Inkopen ondertekend:

 • 10% circulair inkopen van fysieke producten in 2020
 • Circulair straatmeubilair wordt de standaard
 • Bij vervanging van het wagenpark wordt gekozen voor fossielvrij
Circulair ondernemen
Ambitiedocument Circulair Inkopen

In vervolg op dit ambitiedocument heeft een kerngroep van Friese overheden en Circulair Friesland gewerkt aan de voorbereidingen om invulling te geven aan deze ambitie, het uitwerken van een definitie van circulaire inkoop en een monitor om alle circulaire inkopen te kunnen meten. De kerngroep treedt ook op als launching customer. Daarnaast is door Provincie Fryslân en Circulair Friesland de landelijke Circulaire Inkoop Academie naar Friesland gehaald. Dit programma is bedoeld voor projectleiders, inkoop/aanbestedingsexperts, duurzaamheidsadviseurs en contractmanagers van Friese overheden die het ambitiedocument hebben ondertekend.

Vraag en aanbod

In ROEN, de circulaire catalogus van Circulair Friesland worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Zeegers: “Dat is een mooi instrument waar we volop gebruik van gaan maken. Soms voelen de stappen die we met zijn allen zetten nog niet groot genoeg, maar dit gaan we gewoon dóen.”

Sustainable Development Goals

Meer weten?

Voor meer informatie over de Fryske Circulaire Inkoopacademie kun je contact opnemen met Femke de Jong (Provincie Fryslân) via f.dejong@fryslan.frl.

Partners

De Fryske Circulaire Inkoopacademie is een initiatief van: