Levensecht onderwijs bij Centrum Duurzaam Friesland

Uitgedaagd worden, beleven en ontdekken: dat doen de studenten van ROC Friese Poort in het Centrum Duurzaam in Leeuwarden. Op deze locatie werken studenten samen met vakmensen uit de technische sector bij het onderzoeken van de nieuwste duurzame toepassingen. Zo vergroten ze hun praktijkkennis en leren ze technische aspecten centraal te stellen.

Technische vakmensen van de toekomst

Innovatieve duurzame technieken gaan onze maatschappij de komende jaren ingrijpend veranderen. Daarom staat techniek centraal binnen Centrum Duurzaam. Studenten worden opgeleid tot de technische vakmensen van de toekomst. ROC Friese Poort heeft het thema duurzaamheid aan vier kernbeloften gekoppeld:

  • Vooroplopen in het werkveld
  • Studenten het beste uit zichzelf laten halen
  • Een leven lang ontwikkelen
  • Binding met de regio

Kennisuitwisseling

Centrum Duurzaam wil daarnaast de toepassing van (duurzame) technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren met goede en objectieve voorlichting. Hiervoor worden regelmatig activiteiten als lezingen en workshops georganiseerd. Dit geeft studenten, docenten en het bedrijfsleven de kans om kennis met elkaar uit te wisselen. 

Door faciliteiten beschikbaar te stellen worden praktische toepassingen en samenwerkingen overzichtelijk. En dat draagt weer bij aan kennisdeling tussen bedrijven en particulieren die gezamenlijk duurzame technieken willen verbeteren.

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan de SDG: Kwaliteitsonderwijs.

Praktische info

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Roeland Westra (06-48138492 / duurzaam@rocfriesepoort.nl). Zie ook: www.centrumduurzaamfriesland.nl.

Adres

Anne Wadmanwei 6
8914 BD Leeuwarden

Centrum Duurzaam Friesland is een initiatief van: