Routekaart duurzame en slimme mobiliteit

Mobiliteit is een van de grotere thema’s waarop we bij Circulair Friesland de circulaire economie aanjagen en stimuleren. We willen duurzame mobiliteit in Friesland – en liefst natuurlijk ook daarbuiten – stevig op de kaart zetten. Het is onze ambitie om in 2025 de schoonste provincie van Nederland én de Europese Unie te zijn. Dit kunnen we onder andere behalen door mobiliteit slim en duurzaam in te richten en bottom-up te bewegen. De interactieve ‘Routekaart duurzame en slimme mobiliteit’ brengt de route naar 2025 in kaart. Op naar een schone provincie! 

Irene Robberegt, adviseur Duurzaamheid & Circulariteit bij Antea Group en auteur van de routekaart: “Friesland heeft slimme en duurzame initiatieven, denk bijvoorbeeld aan de blauwe treinen die Arriva momenteel inzet tussen Groningen en Leeuwarden, of aan de Friese Carvers en de deelconcepten die momenteel draaien. Ook worden er al pilots gedraaid met het leveren van medicijnen via drones op de Waddeneilanden. Toch liggen er nog genoeg kansen op de route.”

De routekaart is bruikbaar voor iedereen in Friesland: overheden, ondernemers en onderwijs, maar zeker ook voor de inwoners van onze provincie. Je kunt de kaart hier downloaden.

5 routes op weg naar in 2025. De Routekaat Mobiliteit (zie download hierboven) bevat een interactieve versie van deze afbeelding.

5 routes op weg naar duurzame en slimme mobiliteit in 2025

Op weg naar 2025 zetten we op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit in op 5 routes: fossielvrij, mobiliteit, samen mobiel in de Fryske Mienskip, slimme mobiliteit op z’n Fries en zichtbaarheid. Deze routes kruisen elkaar op verschillende punten.

Co-creatiesessie met betrokken leden van Vereniging Circulair Friesland.

Fossielvrij

De schoonste provincie van Nederland en de Europese Unie kenmerkt zich door fossielvrije mobiliteit. Duurzame mobiliteit is immers zoveel mogelijk CO2-vrij, maar ook schoon en gezond. Bij de inzet op fossielvrij valt onder andere te denken personenvervoer, zwaar vervoer op waterstof of duurzame diesels, de fiets en natuurlijk het openbaar (deel)vervoer.

Mobiliteit als middel

Mobiliteit zien we als een middel om op locatie aan te komen. Het ontsluit steden, dorpen en bedrijvigheid. Veel Friezen bezitten een auto of een fiets. Opkomend zijn deelconcepten zoals een scooter die overal staat en die iedereen kan pakken en deelauto’s. Hoe kunnen we dit soort middelen slim op elkaar afstemmen? En hoe zorgen we ervoor dat alles en iedereen met mobiliteit bereikbaar is en blijft?

Samen mobiel in de Fryske Mienskip

Mobiel is synoniem voor ‘beweeglijk’ of ‘marsvaardig’. In de opmars naar een schone provincie moeten we ook denken aan grondstoffen en efficiëntie van bewegingen. Waarom zou je 10 halfvolle auto’s dezelfde route laten rijden? Samen mobiel in de Fryske Mienskip gaat over autoluwe steden en minder en efficiëntere vervoersbewegingen.

Slimme mobiliteit op z’n Fries

Innovaties dragen bij aan slimmere mobiliteit in Friesland. Denk maar eens aan pakketbezorging via drones, autonoom rijden en een vliegende auto. Nu klinkt dat misschien nog als een ver-van-je-bed-show, maar Friesland is bij uitstek een geschikte provincie om dergelijke innovaties te testen.

Pakketbezorging met een drone.

Robberegt: “Friesland biedt een goed klimaat voor innovaties, zo staat de Friese hoofdstad Leeuwarden in de top 12 van de meest innovatieve Europese steden van 2020 en is er een rijk netwerk aan start-ups. De ruimte op onze wegen gekoppeld aan de uitdagingen die bij een uitgestrekte provincie horen, zorgen voor een perfecte testomgeving op het gebied van mobiliteit. Dit kan direct leiden tot rendabele businesscases.”

Zichtbaarheid

Voor een groot aantal van de stappen uit de routekaart is het belangrijk om actief te publiciteit op te zoeken. Denk aan aandacht in vakbladen of tijdens evenementen als de Week van de Circulaire Economie en de Fossielvrije Weken. Zichtbaarheid in Nederland en de Europese Unie draagt bij aan de (h)erkenning. 

Sustainable Development Goals

Meer informatie

Wil je meer weten over de Routekaart duurzame en slimme mobiliteit, neem dan contact op met Irene Robberegt via 06-15438667 of irene.robberegt@anteagroup.nl.

Initiatief en totstandkoming

De routekaart is in opdracht van Circulair Friesland samengesteld door Antea Group, met hulp van en in co-creatie met meerdere leden uit het netwerk van Circulair Friesland: Provincie Fryslân, het Biosintrum, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Leeuwarden, Arriva, Friesland Lease en RoyalHaskoningDHV. Bij de uitvoering van de in de routekaart voorgestelde stappen is een nog veel groter aantal organisaties betrokken.