Vonketon: online brainstorm over de toekomst na corona

Ondernemers, wetenschappers, burgers, creatievelingen, onderwijsmakers, studenten: zo’n 180 mensen met verschillende achtergronden en expertises ontmoetten elkaar op 14 en 15 mei 2020 digitaal voor de allereerste noordelijke Vonketon. Tijdens een tweedaagse brainstorm dachten zij na over de toekomst ná de coronacrisis. 

Corona en de SDGs in regionale context

In een rij complexe wereldwijde problemen is COVID-19 de nieuwste crisis. Als deze pandemie ons iets vertelt, dan is het wel dat we het anders moeten doen. Bedrijven gaan failliet of kunnen maar ternauwernood het hoofd boven water houden en mensen worden ziek, kunnen niet werken, niet naar school, worden ontslagen of vereenzamen: de coronacrisis raakt ons allemaal. De urgentie om keuzes te maken en concrete stappen richting een duurzame toekomst is groter dan ooit.

,,Wij willen vonkjes verspreiden in de wereld”, vertelde Wini Weidenaar (organisatie Vonketon) aan Omrop Fryslân. ,,We willen zaken aansteken. Hoe kunnen mensen helpen om de economie en de maatschappij te herstellen, zodat de regio zo eerlijk, duurzaam en circulair mogelijk wordt?”

17 doelen, 17 teams

Tijdens de Vonketon werkten 17 teams aan een nieuw verhaal over de toekomst van het noorden. Dit deden zij aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs), de wereldwijde ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, vertaald naar een regionale context. Elk team pakte een van de doelen op en ging op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Wonen mensen in het noorden en werken ze in de randstad omdat ze de meeste werkzaamheden ook online kunnen verrichten en tegelijk willen genieten van schone lucht en ruimte op het platteland? (SDG 8: Waardig werk en economische groei)
  • Biedt de ‘korte voedselketen’ een blijvend perspectief voor boeren en burgers? (SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie)
  • Gaan we voor ons werk minder reizen omdat we geleerd hebben dat online conferencing vaak een prima alternatief is, en dat we daarmee onze CO2-voetafdruk kunnen verlagen? (SDG 13: Klimaatactie)
  • Is online lesgeven een (gedeeltelijke) oplossing voor kleine scholen op het vergrijzende platteland? (SDG 4: Kwaliteitsonderwijs)

Interactief toekomstpanorama

De initiatiefnemers van de Vonketon geloven dat innovaties en kansen ook – of misschien zelfs juist wel – tijdens een crisis ontstaan. Om die kansen te benutten, nu én straks, en om te kijken naar hoe we een nieuwe manier van leven kunnen vormgeven, werd de Vonketon in het leven geroepen. De resultaten, initiatieven en ideeën die tijdens de online brainstorm zijn ontstaan, zijn samengevat in een interactief toekomstpanorama voor de Blue Delta (de noordelijke schil van Nederland). Dit panorama kun je hier bekijken. 

Spontane actiegroep

Tijdens de Vonketon werden in heel Friesland en bij alle deelnemers zaadjes geplant voor duurzame ideeën en initiatieven. Na de brainstorm ontstond bijvoorbeeld de spontane Vonketonactiegroep Douchelief, die in de zomer van 2020 de voorstelling ‘Ode aan de Washand’ organiseerde op Friese campings. Daarmee werd op een luchtige manier aandacht gevraagd voor het belang van waterbesparing.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Heleentje Swart via heleentje.swart@circulairfriesland.frl of 06-83905690. Kijk ook op www.vonketon.org

SDG’s

Partners/Samenwerkende partijen

De Vonketon is een initiatief van Provincie Fryslân, Innovatiepact Fryslân, De Uitkijkers, Circulair Friesland en SPARK the movement, ondersteund door een groot aantal Vonk-partners.