World Food Week in Fryslân

Wat eten we nu eigenlijk elke dag? En waarom? Tijdens de World Food Week (van 14 t/m 20 oktober 2019) in Fryslân gaat het over bewust genieten van eten dat een verschil maakt voor onze gezondheid, het klimaat, de bijen en de boeren. Horecaondernemers, boeren, supermarkten, scholen, burgers, Friese overheden en verschillende organisaties: iedereen in Fryslân doet mee.

Waarom een World Food Week?

Door anders te eten en produceren, eerlijk te delen, minder te verspillen en de toekomst van onze boeren veilig te stellen, kunnen we samen het verschil maken. Simpeler gezegd: wat wij eten maakt het verschil.

Het moet anders

Steeds meer mensen realiseren zich dat het anders moet. Zij eten en kopen bewust. Maar er zijn ook heel veel mensen – zowel consumenten als roodprofessionals – die dat (nog) niet weten. De World Food Week helpt de voedsel- en landbouwtransitie te versnellen door het bewustzijn te vergroten en door aan te zetten tot actie om anders te gaan consumeren en produceren. De World Food Week draagt daarmee bij aan de Samenwerkingsagenda van Provincie Fryslân én aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Invulling & aanpak

Tijdens de World Food Week gaat het over de over lokale invulling van globale uitdagingen op het gebied van voedsel en landbouw. Er is aandacht voor verschillende facetten: cultuur, biodiversiteit, bodemvitaliteit, stadslandbouw, natuur-inclusieve landbouw, de verbindende factor van eten verbindt (sociale cohesie), boeren, het menu van de toekomst, korte keten, het toekomstperspectief voor agrariërs, gezond ouder worden, water, klimaat, gezondheid en foodinnovaties.

Samen sterk

Samen staan we sterker en kunnen we het verschil nog beter maken. De World Food Week heeft een positieve insteek en laat zien dat het kán (en hoe). De World Food Week maakt onderdeel uit van het LF2028-programma.

World Food Week

World Food Week

Dutch Cuisine

Het Dutch Cuisine Manifest vormt het kader voor alle activiteiten van de World Food Week. Dit manifest, dat is opgesteld door SVH Meesterkok Albert Kooy (F&B Director van het Stenden Hotel in Leeuwarden), krijgt steeds meer bekendheid en navolging. Er zijn Dutch Cuisine koksopleidingen (o.a. bij ROC Friese Poort in Sneek) en Gemeente Leeuwarden heeft de principes van Dutch Cuisine als rode draad heeft opgenomen in hun Voedselvisie 2019.

Sustainable Development Goals

Praktische info

In 2019 vond de World Food Week Fryslân plaats van 14 tot en met 20 oktober. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlise Vroom (organisator World Food Week) via 06-53786826.

Zie ook: www.worldfoodweek.nl.