Terug naar overzicht

CIRCO TRACKS

De bewezen methode die CIRCO ontwikkelde, bestaat uit Circular Business Design Tracks voor ondernemers en Circular Design Classes voor creatieve professionals. De uitvoering van Tracks gebeurt steeds meer via lokale CIRCO Hubs. Friesland is één van deze CIRCO Hubs.

Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen en nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt hierom een 3-daags ontwikkeltraject aan – de CIRCO track – om bedrijven op weg te helpen met de begrippen ‘circulair ondernemen’ en ‘circulair design’. Tijdens de CIRCO track wordt er gewerkt om een circulaire business te ontwikkelen en worden bedrijven geholpen in een gefaciliteerd design proces met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers

CIRCO richt zich op verschillende sectoren: bouw, kunststoffen, consumentengoederen en maakindustrie.

CIRCO TRACK FOOD PROCESSING

Er staat een CIRCO Track over Foodprocessing op de agenda.

Ben jij een ondernemer in de voedselverwerkende industrie? Dan is de CIRCO Track wellicht iets voor jou! Circulair ondernemen biedt bedrijven kansen en de mogelijkheid om zorgvuldiger met grondstoffen en materialen om te gaan. Bedrijven in de regio willen graag een businessmodel ontwikkelen waarbij producten en materialen weer hergebruikt worden zodat waarde behouden blijft. Maar hoe ontwerp je circulaire producten en wat zijn circulaire businessmodellen?

Deze track is bedoeld voor bedrijven in de voedselverwerkende keten. Het accent zal liggen op maakbedrijven in deze keten. Denk dan bijvoorbeeld aan toeleveranciers in de machinebouw of voedselfabrikanten. Ook voor andere ketenpartijen zoals een grondstoffen-leverancier of food-retailer is de Track zeer waardevol.

DATA EN KOSTEN

Dag 1: 2 juni

Dag 2: 16 juni

Dag 3: 30 juni

De kosten zijn per organisatie €1.500. Per organisatie kunnen er twee deelnemers aan de Track deelnamen.

Het deelnemende team van ieder bedrijf bestaat bij voorkeur uit een duo van; een designer/ingenieur/productmanager en iemand uit het commerciële deel die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces.

Terug naar overzicht