Terug naar overzicht

Terugkijken Circulair Café: Hoe werkt Europa voor een circulair Fryslân?

Op donderdag 4 maart organiseerden we een Circulair Café rondom de vraag ‘Hoe werkt Europa voor een Circulair Friesland?’ We gingen in gesprek met met o.a. Diederik Samson, Jan Huitema en Sander de Rouwe. Twee ondernemers uit het netwerk van Circulair Friesland legden een uitdaging uit de praktijk voor. Samen met onze gasten kekn we vanuit Fryslân naar Europa, en andersom.

Bekijk de opname van de livestream terug:

Over dit event

De circulaire economie biedt tal van kansen en mogelijkheden, met volop werkgelegenheid en bloeiende, toekomstbestendige bedrijven. Maar de transitie is ook complex. Zelfs de koplopers binnen ons netwerk lopen af en toe tegen obstakels aan, zoals ingewikkelde wet-en regelgeving. Wat wij op circulair gebied kunnen doen in ónze regio, is deels afhankelijk van besluitvorming op Europees niveau. 

  • Hoe werkt Europa voor een circulair Fryslân?

Tafelgasten

  • Diederik Samsom – opgegroeid in Leeuwarden – is sinds 2019 kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, die belast is met de uitvoering van het Europese klimaatbeleid. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de Green Deal en de Europese Klimaatwet en had als leider van de Nederlandse klimaattafel voor de gebouwde omgeving een stevige vinger in de pap bij het nationale Klimaatakkoord.
     
  • Jan Huitema is sinds 2014 Europarlementarier namens de VVD en heeft een boerenbedrijf in Makkinga, Friesland. Hij bracht namens het Europees Parlement in kaart hoe de transitie naar een circulaire economie er in Europa voor staat. Dit leidde tot het Actieplan dat deze maand in het parlement is aangenomen.
     
  • Sander de Rouwe is gedeputeerde van de provincie Fryslân (CDA) en verantwoordelijk voor de circulaire economie. Namens de samenwerkende provincies heeft hij bij de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 1 februari jl. een Krachtenkaart aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Hierin worden de kansen en bedreigingen geschetst om de doelen van het rijk te halen. Bij deze gelegenheid pleitte De Rouwe voor een minister van circulaire economie in de volgende kabinetsperiode.

Uitdagingen uit de praktijk

Van Wijnen en Morssinkhof Plastics, bedrijven uit het netwerk van Circulair Friesland, brachten elk een concreet praktijkvoorbeeld naar voren, dat illustratief is voor de belemmeringen waarmee de transitie naar een circulaire economie te maken heeft. Met name bestaande wet- en regelgeving, gemaakt op een lineaire economie, zorgen er soms voor dat kansrijke initiatieven vastlopen. Ook de toegang tot de noodzakelijke financiële middelen blijkt nog weleens lastig, zeker voor het MKB.

Gespreksleiding, muziek & praatjesmakers

Het gesprek werd geleid door Evert Jan van Nijen (directeur Circulair Friesland) en Bram Nauta (PlusNauta). Tijdens wat ‘luchtiger’ intermezzo’s tussendoor kon je genieten van de muziek van Nynke Laverman en Iris Kroes en luisteren naar circulaire praatjesmakers van 5 tot 10 jaar.

Terug naar overzicht