Terug naar overzicht

Circulair Kwartier geopend in Leeuwarden

Wethouder Herwil van Gelder opende op donderdag 7 november het Circulair Kwartier in Leeuwarden. Het Circulair Kwartier bestaat uit de Oosterstraat, Tweebaksmarkt en Blokhuispoort. Lab Circularity wil van deze straat een lichtend voorbeeld van duurzame retail maken. Het Circulair Kwartier is een prachtig voorbeeld hoe overheden, ondernemers en onderwijs samen kunnen werken aan circulair denken en doen.

Lab Circularity

Lab Circularity is een initiatief van NHL Stenden en FutureProof Retail, i.s.m. gemeente Leeuwarden en het Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF) en met ondersteuning van Circulair Friesland. Sinds september 2019 werken 11 studenten van de opleiding Ondernemerschap & Retail Management van NHL Stenden nauw samen met winkeliers en horecaondernemers in de Nieuwe Oosterstraat – een van de oudste winkelstraten van Leeuwarden. Centraal hierbij staan vragen over duurzaamheid en circulariteit waar de ondernemers mee worstelen. De studenten doen veldonderzoek om praktische oplossingen te ontwikkelen, zowel op individueel niveau als voor de winkelstraat als groter geheel.

Meer info

Kijk voor meer informatie over dit initiatief op www.circulairkwartier.nl.

Terug naar overzicht