Terug naar overzicht

BLOG: Corona en watertechnologie

Wat kunnen we leren van het coronavirus? Hoe bieden we deze crisis het hoofd? Wat is de invloed ervan op de transitie naar een circulaire economie? De teamleden van Circulair Friesland delen inzichten vanaf hun thuiswerkplek. Länk Vaessen, aanjager Water, belooft zich hard te maken voor korte ketens in de watertechnologiesector. 

Het is alweer 6 jaar geleden dat wij thuis bij het maken van de verbouwingsplannen besloten om geen extra slaapkamers voor onze kinderen (we vormen een samengesteld gezin van 9) te realiseren, maar wel een keuken waar iedereen altijd welkom is om aan tafel te schuiven. Deze keuze heeft er toe geleid dat ik een ruim bureau heb, waar ik mijn stroomvoorziening van onder de tafel haal en uitzicht op het water en de tuin heb. Erg relaxed!  Mijn vrouw heeft de voorkamer geclaimd, zodat wij elkaar alleen tijdens de koffie en lunch treffen, en natuurlijk na een dag werken. 

Effect niet direct merkbaar

Toen Covid-19 de wereld overspoelde en Nederland in maart met volle kracht raakte, was het effect van lock downs en social distancing niet echt merkbaar in de watertechnologiesector. Op enkele sterk internationaal georiënteerde bedrijven na, die per direct afschaalden omdat ze terecht niet wilden afwachten. Op het moment van schrijven realiseren veel watertechnologiebedrijven zich dat de sales funnel aan de voorzijde begint op te drogen. Opdrachten worden uitgesteld en het aantal nieuwe aanvragen daalt.  

Afname opdrachten

Nu is het nog doorwerken om de eerder al ontvangen opdrachten uit te voeren en uit te leveren. Waarschijnlijk zal het aantal opdrachten in de 2de helft van 2020 afnemen. De economie zal dan naar verwachting langzaam op gang komen, waardoor opdrachten niet voor het oprapen liggen. Als de overheid bijdraagt aan het herstellen van het vertrouwen in de economie en het sentiment van een economische teruggang weerlegt, dan bestaat er een kans dat zeer zwaar weer voor deze sector achterwege blijft.

Blijven investeren

Waterschappen en drinkwaterbedrijven kunnen namelijk besluiten om – tegen het sentiment in – door te gaan met het investeren in innovaties en de uitbreiding van technologieën, om bestaande uitdagingen zoals het verwijderen van medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen, naast tal van ander microverontreinigingen, aan te pakken. Dit vergt lef vanuit de overheid, omdat fondsen, die nu anders of niet besteed worden in verband met de pandemie, waarschijnlijk opnieuw gevuld moeten worden en dus extra geld vergen. Ook de circulaire economie is daarbij gebaat, omdat er hierdoor geen vertragingen optreden in de transitie waar nu zo hard aan gewerkt wordt. 

Korte ketens

In verband met de transitie van de watertechnologiesector naar een circulaire economie, rijst voor mij ook de vraag in hoeverre het noodzakelijk is dat grondstoffen en halfproducten die gebruikt worden van buiten Nederland komen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan filters en membranen. Is het niet eens tijd om daarvoor met alternatieven te komen? Alternatieven die wij hier lokaal kunnen produceren, met lokale materialen? Hier zijn kennis, materialen en productie voor nodig. Het zou mooi zijn als we, ook op het gebied van water, de ketens zo kort mogelijk kunnen houden. Ik ga mij daar in ieder geval hard voor maken.

– Länk Vaessen

Terug naar overzicht