CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De EU heeft besloten, als onderdeel van de EU Green Deal, dat er transparantie en rapportages moeten komen over de impact van bedrijven op het milieu, mens en natuur en andersom (dubbele materialiteit). Dit is bedoeld om 1) geldstromen richting duurzaamheid te bevorderen, 2) systeemrisico te verminderen (zoals sociale misstanden en klimaatverandering) en 3) bedrijven verantwoording af te laten leggen voor hun impact op mens en milieu. Voor deze rapportages zijn standaarden ontwikkeld, de ESRS (European Sustainability Reporting Standards), waarin meerdere aspecten van duurzaamheid verwerkt zijn (Environment, Social, Governance, ESG). De eerste groep bedrijven moet al aan deze nieuwe wet- en regelgeving voldoen vanaf 1 januari 2024. Dit zijn grote bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD).

Wat betekent dit voor jou? Een aantal bedrijven zal aan deze nieuwe rapportages moeten gaan voldoen. Ook als je niet aan CSRD hoeft te voldoen, krijg je als (MKB) bedrijf te maken met deze nieuwe wet- en regelgeving. Duurzaamheid wordt namelijk in de gehele keten bekeken en dit betekent dat ook toeleveranciers en andere partners vragen zullen krijgen van bedrijven die wel moeten voldoen. Deze video is zeer nuttig voor het MKB om informatie en inspiratie te krijgen.

Via deze beslisboom kun je checken of en wanneer jouw organisatie aan de CSRD wetgeving moet voldoen.

Meer weten, zoals wanneer jouw bedrijf hiermee te maken krijgt? Via deze bronnen kun je informatie vinden: