Terug naar overzicht

DBI CONTAINER SERVICE: Onze reis naar een afvalloze wereld

DBI Container Service is een totaaldienstverlener in de boven- en ondergrondse afvalcontainermarkt. We bieden een totaalpakket van diensten aan; afvalcontainers worden geleverd, geplaatst, beheerd, gerepareerd, gedistribueerd, geassembleerd, gekeurd en gereinigd. Daarnaast beschikken wij over een eigen KCC dat ook met ICBIS, het door ons ontwikkelde CMS, werkt. Maar hoe circulair onderneemt DBICS? Hoe zijn wij onze circulaire reis begonnen en hoe vinden wij als producent van een circulair product de aanbestedende dienst?

Laatste jaren zijn wij ons steeds meer gaan inzetten voor de circulaire economie door te werken met duurzame en meer maatschappelijk verantwoorde toepassingen. Duurzaam ondernemen stopt niet bij het recyclen van ingenomen containers. Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord door betrokken te zijn met de mens en zorgvuldig om te gaan met het milieu. De drie P’s van People, Planet en Profit vormen de paraplu van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).   

MoBIN

Een voorbeeld van een van onze producten is de MoBIN. De MoBIN is niet zozeer een circulair product maar wel een CO2 reducerend product. MoBin, modulaire ondergrondse container, of een circulaire toepassing van gerecycled kunststof bij de ReBIN; de gerecyclede ondergrondse container en/of kostenbesparing middels routeoptimalisatie met ICBIS. Wij willen waarde toevoegen aan de verandering van de afvalinzameling in de gemeentes en zo ook burgers coachen om hun afval goed te scheiden. DBI heeft zich laten certificeren voor de regelingen VCA**, ISO 9001, ISO 14001 en CO2 prestatieladder.

ReBIN

Een ander voorbeeld is onze ReBIN. Van ingenomen afgeschreven minicontainer tot ondergrondse afvalcontainer “ReBIN”, van zonnepanelen aangebracht op het dak van de productielocatie tot uitsluitend gebruik maken van kleurstoffen welke niet schadelijk zijn voor het milieu. We zijn er trots op dat het ons gelukt is om kunststofplaten te vervaardigen uit oude ingenomen rolcontainers en vervangen hiermee de staalwanden van ondergrondse containers. Zo kunnen we ook per container 600 kg plasticafval hergebruiken. Dit past in de visie van het bedrijf en zijn slechts enkele voorbeelden van onze duurzame mogelijkheden.

Als bedrijf hebben we ook nog andere doelstellingen. Zo hechten wij grote waarde aan gezonde initiatieven en dragen wij graag bij aan de sociale ontwikkeling van mensen en hebben wij ook medewerkers met SROI in dienst. Op deze manier bieden wij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mooie kans. De komende jaren gaan we ook meer inzetten op reshoring zo creëren we nieuwe business-kansen. Via deze weg willen we ons assemblage proces naar Friesland halen en samen met Caparis een belangrijke bijdrage leveren aan de SROI.

CIRCO

Het deel nemen aan CIRCO Track vonden wij zeer waardevol en hebben daarna ook besloten om lid te worden van Vereniging Circulair Friesland. CIRCO Track is afpellen, stukje voor stukje bekijken wat er bedrijfsmatig anders kan. Alle stappen van CIRCO Track hadden wij al doorlopen, maar we wilde ook kijken naar andere ondernemers, hun frisse ideeën of problemen waar ze tegenaan lopen. Wij zijn ongeveer twee jaar bezig geweest om tot een goed productiemodel te komen. Het begon met een idee, sparren en nog eens sparren, constructeur erbij betrekken en eisen checken. “Toen dat lukte gaf dat zoveel energie en zijn we door gegaan tot een werkbaar product”.

We willen blijven innoveren en een duurzame en stabiele partner in de afvalbranche zijn. Met onze technische innovaties zijn wij koploper en daardoor kregen wij intern iedereen makkelijk mee in ons bedrijfsproces. Intern en extern blijven we helder communiceren en samen komen we verder. Samen met VCF hopen we op nog meer handvaten om onze circulaire producten bij de aanbestedende diensten te krijgen. Samen werken aan afval!

Terug naar overzicht