Terug naar overzicht

De gastvrijheidssector door het circulaire vaarwater loodsen

Per 1 oktober is Hanneke Schmeink de Circulaire Loods voor de gastvrijheidssector in Friesland voor de komende tweeënhalf jaar. Door aanjagen, verbinden, informeren en inspireren gaat zij aan de hand van het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector circulariteit inbedden in de sector en deze agenderen in het circulaire speelveld.  

De Circulaire Loods werkt in opdracht van de provincie Fryslân vanuit de Vereniging Circulair Friesland in nauwe samenwerking met TAF en Ynbusiness. De provincie Friesland werkt in haar uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 aan zeven opgaves in de gastvrijheidssector zoals opgave vitale logiesaccommodaties, opgave slimme groei en opgave dag recreatieve netwerken.

Circulaire loods versterkt de schippers

Elke opgave heeft een eigen schipper en een schipperstafel. De loods werkt integraal en versterkt de opgaves en de schippers. De loods kent het vaarwater en brengt daarmee de nodige kennis en informatie aan boord. Voor de gastvrijheidssector is een actieplan opgesteld. Dit is een uitvoeringsplan met een duidelijk toekomstbeeld en een concreet handelingsperspectief. Op drie verschillende niveaus; ‘bedrijven, bestemmingen en bezoekers/bewoners’ wordt aan de hand van concrete doelen en acties toegewerkt naar een circulaire gastvrijheidssector.

Over Hanneke Schmeink

Sinds 2006 biedt Hanneke Schmeink als recreatiespecialist haar diensten aan als ‘extra kracht bij recreatievraagstukken’. In haar projecten blijft zij altijd trouw aan drie uitgangspunten: verzamelen, verbinden en verblijden: bij elkaar zoeken van mensen en informatie, deze met elkaar verbinden en dat altijd met een lach!

Het actieplan

Om tot een juiste circulaire koers te komen is het actieplan in het leven geroepen. Het actieplan is onderdeel van het provinciale beleid waar de provincie met ‘Gastvrij Fryslân’ inzet op een slimme groei van toerisme, dat zorgt voor een prettige en gezonde woon- en leefomgeving. Dit draagt dan weer bij aan het behouden van natuur- en cultuurerfgoed en toekomstbestendige banen in een veranderende economie. Een van de manieren om deze ambities en doelstellingen te bereiken is toe te werken naar een circulaire economie. Circulair Friesland heeft daarbij als streven in 2025 één van de meest circulaire regio’s van Europa te zijn.

Terug naar overzicht