Terug naar overzicht

De N31 wordt schoner dan ooit

Het gebeurt niet vaak dat er 13 km vierbaansweg urenlang wordt afgesloten voor auto’s. Dit gebeurt wel op 14 juli voor de Elfwegentocht Parade bij Leeuwarden. Voor de Plastic Soup Foundation is dit een uitgelezen kans om onderzoek te doen naar zwerfafval langs de snelweg en een grote opruimactie te organiseren. De Friese afvalverwerker Omrin levert materiaal voor de actie en zal het gevonden afval duurzaam verwerken. Zo slaan de Friese Elfwegentocht, Omrin en de Plastic Soup Foundation uit Amsterdam de handen ineen voor een schone en plasticvrije N31. Vrijwilligers kunnen zich via de website van de Elfwegentocht opgeven.

Plastic Soup Foundation

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat we op straat weggooien, zoals flesjes en plastic verpakkingen, maar ook door het wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land. Maar liefst 80% van al het plastic afval in oceanen wordt geloosd door de industrie en door mensen op het land en belandt in zee via rivieren, kanalen en havens. Daarnaast zijn schepen, de visserij en de off-shore industrie belangrijke veroorzakers van de vervuiling, maar vergeleken met het landaandeel is dit ‘maar’ 20%. Door de degradatie en fragmentatie van plastics tot kleine deeltjes, kunnen er ook Giftige stoffen uit de plastics vrijkomen. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen. De plastic verontreiniging van het zeewater zou ook onze gezondheid ernstig kunnen schaden.

Onderzoek en Trash-Hunters

Naast opruimacties is kennis nodig over de herkomst en samenstelling van het afval, om zo het probleem bij de bron te kunnen aanpakken. Dit doen wij met ons project Trash Hunters. Tijdens het oprapen wordt geregistreerd (doormiddel van een turflijst of een mobiele app) wat voor soort afval item het is en welk merk het betreft. Zodra er meer bekend is over de herkomst van het afval, kunnen de vervuilers beter opgespoord, betrokken en aangesproken worden om oplossingen te zoeken voor lekkage van plastic afval naar het milieu. Met acties gericht op het publiek, bedrijfsleven en beleidsmakers, willen wij ervoor zorg en dat er geen afval meer in onze oceanen terechtkomt. De plastic soep moet aan de bron worden gestopt. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Omrin – afval is waardevol

Omrin, de Friese afvalverwerker, levert het benodigde materiaal voor de opruimactie, en zal het verzamelde afval zo duurzaam mogelijk verwerken. Omrin rijdt met veegwagens op groengas achter de Parade aan, en zorgt er zo voor dat niet alleen de berm maar ook de weg schoon achterblijven na de parade. Omrin: “Wij zijn ‘grutsk’ dat we kunnen bijdragen aan dit mooie duurzame project. Voor ons is afval grondstof, én duurzame energie! Veel voertuigen van Omrin rijden al fossielvrij, maar samen moeten we ervoor zorgen dat we allemaal duurzaam gaan rijden!”

Elfwegentocht Parade: grootste duurzame parade ooit!

Het wordt een grootste duurzame stoet ooit: de Elfwegentocht Parade. Op 14 juli verzamelen op de N31 minimaal duizend fossielvrije voertuigen, van step tot vrachtwagen op waterstof. Hoe gekker of hoe futuristischer het voertuig hoe beter! Op deze dag laten we zien dat duurzaam reizen al lang mogelijk is. Maar liefst drie wereldrecord pogingen worden gedaan: de grootste stoet elektrische voertuigen, elektrische auto’s én elektrische boten. De botenparade kruist de wegparade bij het aquaduct op de N31. Voor deze parade zijn honderden vrijwilligers nodig om in goede banen te leiden en de Elfwegentocht is dan ook blij met de hulp van de Plastic Soup Foundation en Omrin. Uiteraard doet de Elfwegentocht er van alles aan om geen onnodig plastic te gebruiken en wordt deelnemers gevraagd eigen flessen mee te nemen en voorziet de organisatie in tappunten.

Bron: Elfwegentocht

Terug naar overzicht