Terug naar overzicht

Doe mee met de Elfwegentocht en pas je mobiliteitsbeleid aan

Mobiliteit is één van de pijlers van een circulaire economie en dus ook van een Circulair Fryslân. Maar voor veel organisaties en medewerkers geldt dat ze pas bereid zijn om duurzamer te reizen als ze eerst eens hebben kunnen ervaren hoe dat is. Precies daarvoor is de Elfwegentocht, van 1 t/m 14 juli in Fryslân.

Structurele verandering

Door als organisatie samen met (een deel van) het personeel mee te doen, kan de Elfwegentocht een startpunt zijn voor een structureel duurzamer mobiliteitsbeleid.

Duurzaam reizen binnen en buiten de organisatie kun je bijvoorbeeld stimuleren door:

  • De kilometervergoedingvanaf 2020 gelijk te houden of te verhogen voor duurzame auto’s, en te verlagen of af te schaffen voor vervuilende auto’s.
  • Het plaatsen van (extra) laadpalen op het parkeerterrein.
  • Inzetten op duurzaam/elektrisch vervoer bij iedere aanbesteding op het gebied van mobiliteit.
  • Elektrisch fietsen te stimuleren bij afstanden
  • Het stimuleren van groengas-, elektrisch-, waterstof- of deelauto’s onder en door het personeel (bijv. bij leaseauto’s).

Jij doet toch ook mee?

Veel van onze leden doen al mee met de Elfwegentocht (zie overzicht onder). Zij hebben de eerste stap gezet en zullen te zien zijn bij de wereldwijde parade op 14 juli 2018. Jij wilt daar met jouw organisatie toch ook bij zijn in Fryslân?

Accolade
Achterbosch Zantman
Biomassa Fryslân
Bouwbedrijf Lont
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Ekwadraat
Elkien
FrieslandCollege
Gem. De Fryske Marren
Gem. Leeuwarden
Gem. Smallingerland
Gem. Tytsjerksteradiel
OrangeGas
NHL Hogeschool
NIVO Noord
Provincie Fryslân
Rabobank
ROC Friese Poort
Stadsschouwburg De Harmonie
Van Hall Larenstein
Van Wijnen
VNO-NCW Noord
Wetterskip Fryslân

Terug naar overzicht