Terug naar overzicht

”Door te delen en samenwerken, kan het écht anders”  

Jan Slagman, directeur Innovatie en duurzaamheid, en Erik Fledderus, aanjager Innovatie en duurzaamheid,  vertellen over hoe Europrovyl uit Leeuwarden de circulaire transitie in heeft gezet.

Europrovyl is sinds 1970 één van de grootste fabrikanten van kunststof kozijnen in Nederland en is onderdeel van de VHZ Groep. Van productie tot en met montage levert Europrovyl vanuit Leeuwarden kwaliteit en oplossingen voor de professionele markt met een team van 150 vakkundige mensen. Sinds 2021 zijn zij lid van de vereniging Circulair Friesland.

Waarin onderscheiden jullie je ten aanzien van anderen?

Jan Slagman: “Duurzaamheid en circulariteit vinden we bij Europrovyl dusdanig belangrijk, dat wij ons met z’n tweeën volop in kunnen zetten voor deze thema’s. Het is vrij uniek voor een MKB-bedrijf als het onze dat wij, Erik Fledderus en ik, hiervoor volledig zijn vrijgemaakt.

Wat zijn de kansen en uitdagingen waar jullie mee te maken hebben?

Jan Slagman: “Wij hebben de ruimte en de positie om heel serieus na te denken over thema’s als innovatie en duurzaamheid. Met die tijd komt ook een zekere verantwoordelijkheid; namelijk om ervoor te zorgen dat we als organisatie toekomstbestendig zijn en passen in een duurzamere wereld waar we ons hopelijk straks in begeven. Dat betekent dat we moeten nadenken over onze impact op die wereld.” Erik Fledderus vult Jan aan: “Daarom werken we aan het uitbreiden van het gebruik van secundair materiaal om de druk op fossiele grondstoffen te verlagen, maar werken we ook aan het ontwikkelen van nieuwe materialen die de druk op diezelfde fossiele grondstoffen helemaal wegnemen. Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat die ontwikkelingen ook te vatten zijn in de juiste calculatiemethodieken en passen bij wet- en regelgeving. Dat is nog wel een uitdaging, omdat we ons op nieuw terrein begeven. Het feit dat die wet- en regelgeving steeds strenger wordt biedt ook veel kansen, het dwingt je namelijk na te denken over innovatie.”

Wat doet Europrovyl op het gebied van circulariteit en duurzaamheid?

Jan Slagman: “Naarmate wij verder in de materie duiken, komen we steeds weer nieuwe dingen tegen waar we ook direct mee aan de slag gaan. Zo zijn onze producten nu al volledig recyclebaar en gebruiken we ook steeds meer secundair materiaal in onze standaard producten. Op zich zijn we daar al heel blij mee, want zo gaat er minder materiaal verloren. Maar we denken nu weer na over hoe we ervoor kunnen zorgen dat kozijnen hergebruikt worden, want dat gaat een nog groter verschil maken. Het kan al wel, maar het gebeurt eigenlijk nooit. Daarom zoeken we nog naar hoe we als leverancier ook kunnen zorgen dat een kozijn na 75 jaar gebruik nog weer een keer toegepast wordt. Technisch is het product daar klaar voor, maar de infrastructuur die nodig is om dat ook echt te doen is nog niet gereed.”

We meenden wij de thema’s wel aardig te begrijpen. Maar toen we er mee aan de slag gingen, bleek het tegendeel

Erik Fledderus

Wat is de grootste drempel waar jullie tegen aan liepen, toen je het circulaire denken in je bedrijf wilde laten landen?

Erik Fledderus: “Ik denk toegankelijkheid. Het is een enorme berg informatie die je op je bord krijgt en het thema circulariteit is heel breed. Voor duurzaamheid geldt hetzelfde. Toen wij een jaar geleden starten, meenden wij de thema’s wel aardig te begrijpen. Maar toen we er mee aan de slag gingen, bleek het tegendeel. We stonden pas aan het begin van het inzicht. Inmiddels hebben we er meer grip op, maar het moet niet bij ons blijven.” Jan Slagman: “Het kost tijd en aandacht om het vervolgens over te brengen in je organisatie. Hiervoor hebben we een soort visualisatie gemaakt, die dient als een ‘kapstok’ van duurzaam en circulair ondernemen. Die visualisatie biedt de basis voor het begrijpelijk maken van circulariteit en duurzaamheid in het bedrijf. Daarnaast hebben we specifiek voor het thema circulariteit een apart model ontwikkeld, die inzicht geeft in wat circulariteit is. We gaan met regelmaat bij elke afdeling in onze organisatie langs, om met de medewerkers in gesprek te gaan en de thema’s duurzaamheid en circulariteit uit te leggen. We stellen dan vragen zoals ‘Wat betekent circulariteit voor jullie op de werkvloer en in je privéleven?’. Op deze manier maak je circulariteit laagdrempelig en neem je je medewerkers mee in de vraag ’Wat zouden we morgen al anders kunnen doen op het gebied van circulariteit?’”

Wat doe je nu anders dan voorheen?

Bij elk ontwikkelvraagstuk wegen we de thema’s duurzaamheid en circulariteit zwaar mee. Deze is bepalend, want zonder is er geen ontwikkeling of innovatie mogelijk die in onze ogen toekomstbestendig is op alle vlakken. We maken daardoor nu vaak andere keuzes. Soms zijn deze qua kosten hoger, maar wel milieuvriendelijker.

Wat zijn jullie vervolgstappen voor de toekomst?

Jan Slagman: “We gaan door met de uitrol van het thema circulariteit binnen Europrovyl. Er lopen verschillende zaken die ertoe gaan leiden dat de milieu-impact van ons product lager wordt. Daarom zijn we op dit moment druk bezig Levenscyclus Analyses (LCA) uit te voeren voor al onze producten.” Een LCA is een berekening van de milieu effecten van een product(en), dienst of organisatie, over de gehele (product)keten. Het Bouwbesluit verplicht het berekenen van de milieuprestatie voor nieuw te bouwen kantoren en woningen. Erik Fledderus: “Naast dat we daarmee aan de markt kunnen tonen wat de werkelijke impact is van onze producten, is het ook manier van analyseren die je ontzettend veel inzicht geeft over je product. Door die LCA’s weten we straks ook hoe we onze milieu-impact over de levensduur kunnen verlagen, maar ook hoe we de CO2 uitstoot op de korte termijn kunnen verlagen.”

Wat hebben jullie geleerd tijdens het zetten van circulaire/duurzame stappen en welke tip wil je de leden en volgers van Circulair Friesland meegeven?

Erik Fledderus: “Je moet vooral inzicht hebben in de materie waar je je mee bezig houdt. Ik denk dat als we terugkijken naar een jaar geleden, we nu aanzienlijk meer kennis hebben over circulariteit en duurzaamheid. Ook de CIRCO-track waar we in het najaar van 2021 aan hebben meegedaan, heeft ons enorm geholpen. We hebben hier onze kennis over circulariteit verbreed en hebben meer houvast gekregen.” Jan Slagman: “Dit is dus ook de tip voor anderen: probeer te begrijpen waar je het over hebt! Verdiep jezelf in de materie en neem al je medewerkers mee in dit verhaal. Je kunt het niet als individu allemaal veranderen, maar door te delen en samen te werken, kan het écht anders.”

Terug naar overzicht