Terug naar overzicht

Doorbraak in de circulaire bouw in Fryslân door vezelhennep

Diverse Friese organisaties hebben met Circulair Friesland een doorbraak bereikt in de circulaire bouw in Fryslân. Op woensdag 7 juli werd de intentieverklaring voor een waardeketen vezelhennep Fryslân ondertekend door gemeente Leeuwarden, Bouwbedrijf Lont, Jorritsma Bouw, GreenInclusive, Caparis, Achterbosch Architecten, Rabobank en Vereniging Circulair Friesland. Dit nadat een maand geleden Bouwe de Boer van gemeente Leeuwarden hiervoor het initiatief had genomen. De ontbijtsessie vond plaats in de Stadsschouwburg de Harmonie te Leeuwarden.

Gemeente Leeuwarden, Lont en Jorritsma

De intentieverklaring werd ondertekend met de ambitie om tot een ketensamenwerking te komen in de gemeente Leeuwarden voor de toepassing van biobased producten, in dit geval vezelhennepisolatie. Doel is te komen tot meer verduurzaming en CO2-opslag in bouw en landbouw, nieuwe verdienmodellen voor boeren en nieuwe werkgelegenheid in de regio door lokale verwerking van de hennep. Het initiatief is gericht op een doorbraak in Leeuwarden en kan leiden tot regionale opschaling. Het is de ambitie van gemeente Leeuwarden om biobased bouwen te stimuleren in de regio. De bouwbedrijven Lont en Jorritsma steken ook hun nek uit: Lont uit Sint Annaparochie gaat de vezelhennepisolatie toepassen in een nieuwbouwproject in Leeuwarden en Jorritsma Bouw berekent of het biobased isolatiemateriaal kan worden toegepast in hun duurzame conceptwoning.

Circulair Friesland

Directeur van Circulair Friesland, Evert Jan van Nijen, is enorm blij met deze concrete stappen: ‘Als Circulair Friesland geloven we sterk in doorbraakprojecten, waarin een organisatie zijn nek durft uit te steken en laat zien dat een circulaire oplossing werkt. Lont en Jorritsma doen dit vanuit ambitie en overtuiging. Dat zorgt voor een sneeuwbaleffect waarop we de businesscase voor een Friese vezelhennepketen kunnen bouwen. Ook gemeente Leeuwarden wil nu echt doorpakken’.

Nieuwe arbeidsplaatsen voor Caparis en gemeente Leeuwarden

Hennep van Friese bodem is een goed isolatiemateriaal voor de toekomst van de bouwsector. Ook legt vezelhennep CO2 vast en als gewas zorgt vezelhennep voor een gezondere en vruchtbaardere bodem in Friesland. Het doel is om binnen drie à vier jaar ongeveer 1200 tot 1500 hectare vezelhennep in Friesland te verbouwen en tenminste 1.500 woningen jaarlijks hiermee te voorzien. Er moet daarvoor een productielocatie in Friesland gevestigd worden waar de hennep wordt verwerkt tot producten. Dit leidt onder andere naar nieuwe arbeidsplaatsen waar de partners in dit traject, Caparis en gemeente Leeuwarden baat bij hebben.

GreenInclusive, Rabobank en Achterbosch Architecten

Er zijn verschillende projecten waarvoor vezelhennep kan worden ingezet. Veel sociale huurwoningen in de gemeente Leeuwarden moeten namelijk de komende jaren beter geïsoleerd worden en ook voor het isoleren van de duizenden nieuwe woningen die in Leeuwarden en elders in Friesland de komende jaren gebouwd worden is hennep bruikbaar materiaal.

GreenInclusive is een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie en de markt van de hennep. Rabobank tekende de intentieverklaring als grootste financier van de agrarische sector en is mede hierdoor bij de verklaring betrokken. Achterbosch Architecten kan nieuwe projecten ontwerpen waar de toepassing van de vezelhennep in terug zal komen. 

De Vereniging Circulair Friesland brengt de vraag van de markt in kaart en brengt alle betrokken partners bijeen om de waardketen vezelhennep Fryslân tot een succes te maken.

De volgende stap

In november 2021 presenteren de betrokken partners de uitkomsten van de totale businesscase.

Terug naar overzicht