Terug naar overzicht

Duurzame Bosatlas: primeur voor Sneker scholieren

Op vrijdagochtend 28 februari hebben leerlingen van csg Bogerman in Sneek de eerste exemplaren van De Bosatlas van de duurzaamheid ontvangen. Het csg Bogerman werkt samen met docenten en scholieren actief aan het thema duurzaamheid en is daarom de eerste school die de atlas in ontvangst mocht nemen.  

De atlassen werden overhandigd door gedeputeerde Sander de Rouwe, Houkje Rijpstra (algemeen directeur Circulair Friesland) en Peter Vroege (uitgever van Bosatlassen Noordhoff). Voorafgaand aan de uitreiking verzorgden 7 scholieren presentaties over duurzaamheid en gingen zij hierover in gesprek met de genodigden. 

Voor het oprapen

De 17-jarige Jorrit Kiestra vertelde over zijn ambitieuze profielwerkstuk, waarin hij zich richt op de mogelijkheden voor het optimaliseren van duurzaam materiaalgebruik in de bouw voor een beter binnen- en buitenklimaat. ,,Als het gaat om duurzaamheid, liggen de mogelijkheden voor het oprapen”, zegt hij. ,,Het is slechts een kwestie van de juiste prioriteiten stellen.” 

Vernieuwers van de toekomst

Provincie Fryslân en Circulair Friesland benadrukken beide het belang van aandacht voor duurzaamheid op scholen, en de rol die de Bosatlas van de Duurzaamheid hierin kan spelen. Gedeputeerde Sander de Rouwe: ,,De economie van de toekomst is een duurzame, circulaire economie zonder afval. Alleen samen mét de toekomst, deze scholieren, kunnen we er voor zorgen dat op termijn onze laatste prullenbak in het Fries Museum staat. Goed lesmateriaal, zoals deze uitgave van de Bosatlas, maakt dat duurzaamheid en circulariteit steeds vanzelfsprekender wordt.”

Houkje Rijpstra vult aan: ,,Juist in Fryslân zijn er ontzettend veel duurzame en circulaire initiatieven. De Bosatlas van de duurzaamheid maakt op een laagdrempelige en begrijpelijke manier zichtbaar waarom deze ontwikkelingen zo noodzakelijk zijn. Het is heel waardevol dat de vernieuwers van de toekomst hier al op jonge leeftijd in meegenomen worden.” 

Persoonlijk bericht in de Bosatlas van de Duurzaamheid
Persoonlijk bericht in de Bosatlas van de Duurzaamheid

Bosatlas van de duurzaamheid

Diverse partijen, waaronder Vereniging Circulair Friesland en provincie Fryslân, hebben informatie geleverd voor de Bosatlas van de duurzaamheid. Alle scholen in het voortgezet onderwijs krijgen een set atlassen aangeboden, samen met een bijpassende lessenbundel. 

Terug naar overzicht