Terug naar overzicht

Eerste circulaire Fryslân Cup voor koffiebeker Empatec

Circulair Friesland reikt op donderdag 30 november voor de eerste maal de Fryslân Cup uit voor de meest circulaire koffiebeker van de provincie.  Meerder bedrijven zijn de uitdaging aangegaan om bij productie en gebruik van hun koffiebekers zoveel mogelijk rekening te houden met het hergebruik van de grondstoffen. Uiteindelijk bleek sociale werkvoorziening Empatec NV in Sneek de winnaar, met name vanwege de creatieve wijze waarop hergebruik van de bekers wordt gestimuleerd.

Op de ledenvergadering van april dit jaar zijn de leden van de Vereniging Circulair Friesland uitgedaagd om met een heel gewoon gebruiksvoorwerp te kijken hoe het productieproces circulair gemaakt kan worden, het gebruik duurzamer en de verwerking eveneens zo circulair mogelijk. Empatec werkt hiervoor samen met het Friese bedrijf LIMM Recycling, dat de bekers levert, inzamelt en verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten zoals kledinghangers en plantentrays. Om haar werknemers erop te wijzen dat koffiebekers prima tot 4 keer kunnen worden gebruikt, zet Empatec in op communicatie via striptekeningen. De jury waardeert deze wijze van bewustwording met de fonkelnieuwe Fryslân Cup.

Tijdens het Circulair Café, dat donderdag 30 november tussen 16.00-18.00 uur wordt gehouden in de Kanselarij te Leeuwarden, gaan Empatec en LIMM Recycling over hun product vertellen, ook om andere leden van VCF te inspireren. Tevens komt ABN AMRO met de plaquette behorend bij de Award Beste Circulaire Regio 2017 naar het Circulair Café om deze officieel te overhandigen. Voor volgend jaar worden twee nieuwe uitdagingen uitgeschreven: allereerst wordt de leden gevraagd te kijken hoe de eigen bedrijfskantine zo circulair mogelijk te maken. En 2e helft 2018: wie heeft zelf het meest circulaire product en of dienst.

Terug naar overzicht