Terug naar overzicht

Ekwadraat mag eerste wijkuitvoeringsplan voor gemeente in Nederland realiseren

Hoe maken we onze wijk aardgasvrij? Dat is voor alle wijken in Nederland binnenkort de vraag. Vóór 2050 wil de Nederlandse regering van het aardgas af en overstappen op een duurzame manier van verwarmen. Gemeenten maken samen met de wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP) waarin de wijk een plan uitwerkt voor deze ‘energietransitie’. Voor een goed en gedragen WUP is participatie van wijkbewoners, energieleveranciers en andere partners in de wijk van groot belang. Vier gemeenten in Noordoost Twente (Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen) hebben daarom expertise gevraagd van het Friese energie adviesbureau Ekwadraat en het internationale bureau Tauw. Zij hebben de opdracht gekregen om per direct te starten met de voorbereidingen voor de WUP’s in Noordoost Twente.

Ekwadraat en Tauw kwamen als beste partijen naar voren na een aanbesteding die de vier gemeenten gezamenlijk uitschreven. De verantwoordelijke wethouders geven aan: ,,Ekwadraat en Tauw kwamen als eersten uit de aanbesteding vanwege hun ruime ervaring met participatie in vergelijkbare projecten. De energietransitie is een nieuw proces, dus het is voor iedereen spannend. We kunnen dit alleen voor elkaar krijgen als we nauw samenwerken met inwoners, ondernemers, waterschappen, netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties en gemeenten. We hebben er alle vertrouwen in dat we met de kennis en kunde van deze bureaus tot goede en gedragen plannen gaan komen.”

In drie wijken aan de slag

Het Friese adviesbureau gaat samen met Citisens, bureau voor onderzoek, strategische communicatie en participatie, aan de slag voor drie wijken in Noordoost Twente. Dit zijn de eerste wijken waarvoor wijkuitvoeringsplannen gemaakt worden. Het gaat om de wijken 3 binnen gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Losser. Deze wijken zijn gekozen, omdat hier kansrijke, haalbare en betaalbare oplossingen beschikbaar zijn.

In Harbrinkhoek-Mariaparochie (gemeente Tubbergen) loopt al een aanvraag voor een zogenaamde ‘proeftuin’. Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken geeft het rijk subsidie voor deze proeftuinwijken. De bedoeling is dat andere wijken in Nederland kunnen leren van de ervaringen in deze proeftuinen, zodat de energietransitie versneld kan worden. Met de drie wijken in Noordoost Twente wordt dit jaar nog een wijkuitvoeringsplan opgesteld. Het streven is om een WUP gereed te hebben voor het einde van het jaar. Wanneer en hoe de wijken starten is mede afhankelijk van (de opheffing van) de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Terug naar overzicht