Terug naar overzicht

Even voorstellen: Heleentje Swart, Aanjager Onderwijs

Onlangs is het team van Circulair Friesland uitgebreid met een aantal nieuwe aanjagers. In deze serie stellen onze nieuwe collega’s zich graag aan je voor.

Deze keer: Heleentje, Aanjager Onderwijs en programmaleider Spark the Movement.

Een bijna zelfvoorzienende boerderij

“Twintig jaar geleden hebben mijn gezin en ik ons hart verpand aan de klei boven Dokkum. We wonen daar op een kleine terp in een bijna zelfvoorzienende boerderij, gerestaureerd met balken van boerderijen in de buurt en kozijnen van de sloop. We houden bijen en kippen en de moestuin levert elk seizoen wat lekkers.”

Achtergrond

“Voor we in dit paradijsje terecht kwamen werkte ik als antropoloog samen met een kinderarts in India. Hier in Friesland kwam ik terecht in het groene onderwijs. Op Nordwin College werkte ik eerst als docent, daarna als beleidsadviseur en uiteindelijk heb ik vijf jaar leiding gegeven aan de invulling van de missie, namelijk om te werken aan een duurzame wereld. Samen met de VMBO en MBO-teams in de provincie hebben we het proces om structureel en integraal te werken aan duurzaamheid nu staan.”

Duurzame ontwikkeling voor alle scholen

“In de zomer van 2018 kwam de mogelijkheid op mijn pad om mijn kennis en netwerk voor leren voor duurzame ontwikkeling in te gaan zetten voor alle scholen van Friesland-  van basisschool tot universiteit. Met Circulair Friesland hebben we een laagdrempelig programma ontwikkeld waar elke school en elke opleiding in drie stappen op kan aanhaken. Dit programma heet Spark the Movement.”

Samen kennis en talent ontwikkelen

“Met elkaar kunnen we de beweging om samen kennis en talent te ontwikkelen voor een duurzame wereld en een circulaire economie verstevigen en versnellen – helpt u met uw netwerk ook mee om Spark the Movement op het netvlies te krijgen van alle scholen in Friesland?”

Terug naar overzicht