Terug naar overzicht

Evert Jan van Nijen nieuwe algemeen directeur Vereniging Circulair Friesland

Evert Jan van Nijen uit Leeuwarden is per 1 februari aangesteld als nieuwe algemeen directeur van de Vereniging Circulair Friesland. Daarmee volgt hij per deze datum de huidige directeuren Houkje Rijpstra en Ingrid Zeegers op. Sinds de start gaven zij leiding aan het circulaire netwerk. 

Begin 2016 werd de Vereniging Circulair Friesland opgericht door 25 bedrijven en instellingen met als doel een circulair Fryslân. Onder leiding van Houkje Rijpstra en Ingrid Zeegers is de verenging uitgegroeid tot een circulaire beweging met meer dan honderd leden. Het netwerk zorgt voor een enorme stimulans van de ontwikkeling van de circulaire economie en duurzame ontwikkelingen in de regio. De provincie heeft grote ambities als het gaat om circulaire economie. Om die ambitie waar te maken, is ook het bedrijfsleven hard nodig. Om daar steviger op in te zetten, is voor de volgende fase van de organisatie een meer ondernemende en projectmatige aanpak nodig, die een daarbij passende aansturing vraagt.

Unieke regionale samenwerking

Met Evert Jan van Nijen haalt de Vereniging Circulair Friesland een ervaren ondernemer en verbinder in huis. Van Nijen was jarenlang werkzaam als commercieel directeur van Sweco, de voormalige Grontmij, een internationaal ingenieursadviesbureau dat duurzame samenlevingen en de steden van de toekomst ontwerpt en ontwikkelt.

Evert Jan van Nijen: ”Circulair Friesland is een unieke regionale samenwerking tussen ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs. In Fryslân zien we nu al bijzondere circulaire projecten dankzij initiatief, kennis en ondernemerschap van veel leden van de vereniging. Het werkt dus! Ik ben enthousiast om in de komende jaren, samen met de leden, het bestuur en het team, hele concrete projecten te realiseren. Die gaan helpen om onze ambitie van een sterke circulaire economie in Fryslân handen en voeten te geven.”

Fryslân in 2025 in top 3 van Europa

Gedeputeerde Economie Sander de Rouwe: “De afgelopen jaren heeft de vereniging grote stappen gezet voor een circulair en duurzaam Fryslân. Op bestuurlijk en ondernemersniveau. Bedrijven willen de stap wel maken, het grote netwerk van Vereniging Circulair Fryslân kan hen helpen stappen te zetten.  Met de aanstelling van Evert Jan van Nijen heeft de vereniging een goede directeur, om onze circulaire ambities verder te helpen uitvoeren. In 2025 wil Fryslân in de top 3 van circulaire regio’s van Europa staan.”  

Bestendige ecosystemen bouwen en voorbeeld voor andere regio’s

John Vernooij, bestuursvoorzitter Vereniging Circulair Friesland en algemeen directeur Omrin: “Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. Bedrijven, overheden, onderwijs en tal van andere organisaties. In Fryslân ondernemen we meteen concreet actie en voegen we de daad bij het woord. Dat heeft al gezorgd voor prachtige projecten. Met Evert Jan van Nijen komt er een ervaren ondernemer en verbinder met veel duurzame kennis aan het roer. Het is nu zaak dat we bestendige ecosystemen bouwen door verder samen te werken en te ondernemen. En ervoor te zorgen dat ons voorbeeld ook andere regio’s inspireert.” 

Terug naar overzicht