Terug naar overzicht

Fries circulair landschap in nieuwe Bosatlas van de duurzaamheid

Op donderdag 17 oktober heeft SER-voorzitter Mariëtte Hamer in Den Haag het eerste exemplaar van De Bosatlas van de duurzaamheid in ontvangst genomen. Ook aan Houkje Rijpstra, algemeen directeur van Vereniging Circulair Friesland, werd een exemplaar overhandigd. Voor Fryslân ligt de nadruk in de atlas op het bijzondere circulaire landschap dat in onze provincie is ontstaan door de innovatieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden binnen de Vereniging Circulair Friesland. 

Duurzame ontwikkelingen in kaart en beeld

In tien hoofdstukken behandelt De Bosatlas van de duurzaamheid de essentie rondom het thema duurzaamheid: de verandering van het klimaat, het opraken van grondstoffen, het verlies aan biodiversiteit en het tekort aan zoet water in grote delen van de wereld. Ook lichtpuntjes komen aan bod. Houkje Rijpstra: “Juist in Fryslân zijn er ontzettend veel duurzame en circulaire initiatieven. Vanuit de provincie zelf, maar veelal ook op eigen initiatief van ondernemers, burgers en kennisinstellingen. Provincie Fryslân heeft Circulair Friesland de kans gegeven om al die inspanningen en mooie resultaten letterlijk op de kaart te zetten in De Bosatlas van de duurzaamheid en zichtbaar te maken voor een groot publiek.” 

Bosatlasstijl

Naast Circulair Friesland zoomt de atlas in op verschillende andere duurzaamheidsinitiatieven van overheden, burgers en bedrijven. De informatie wordt weergegeven op kaarten met de karakteristieke Bosatlasstijl, aangevuld met infographics, diagrammen en veel foto’s.

Cover De Bosatlas van de Duurzaamheid
Cover De Bosatlas van de Duurzaamheid
Duurzaamheid door de eeuwen heen. - Uit: De Bosatlas van de duurzaamheid
Duurzaamheid door de eeuwen heen. – Uit: De Bosatlas van de duurzaamheid

Relevant voor iedereen

Diverse partijen, waaronder Vereniging Circulair Friesland, hebben informatie geleverd voor De Bosatlas van de duurzaamheid. Het resultaat is een atlas voor een breed publiek, rondom een maatschappelijk relevant thema. Vanwege het belang van duurzaamheid voor volgende generaties bieden de betrokken partijen alle scholen in het voortgezet onderwijs begin 2020 een set atlassen aan, samen met een bijpassende lessenbundel. Kijk voor meer informatie op www.bosatlasvandeduurzaamheid.nl

Terug naar overzicht