Terug naar overzicht

Friese delegatie naar Zweden voor nieuwe sanitatie oplossingen

In 2050 wil én moet Nederland voor haar grondstoffen volledig circulair zijn. Dit omdat grondstoffen schaarser worden en de productie ervan schadelijke effecten met zich meebrengen. Tegelijkertijd zien we in het landbouwvoedselsysteem nog een groot lek: (micro)nutriënten keren niet of nauwelijks terug naar het voedselsysteem. Op dit moment wordt het ontstane tekort aan nutriënten in de grond aangevuld met kunstmest en dierlijke mest.

VCF-leden Innovatiepact Fryslân, Wetsus, Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân gingen op studiereis naar Helsingborg in Zweden. Deze regio is namelijk volop bezig met het implementeren van een grootschalig decentraal sanitatie-systeem. In deze wijk wonen nu 1100 mensen. Het doel is om deze wijk uit te breiden naar 2500 inwoners.  

Circulair inzetten van waterstromen
Alle huizen zijn aangesloten op het decentrale sanitatie-systeem. De essentie van dit systeem is dat er drie stromen het huis uit gaan: het zwarte water wat uit het toilet komt, het grijze water wat uit de douche en wasmachine komt én de gf-stroom (groente en fruit géén tuinafval). Deze drie stromen gaan naar een behandelingsinstallatie in de wijk zelf, waar vervolgens weer drie stromingen uitkomen: schoon water, restwarmte en een waardevolle mest ter vervanging van kunstmest.

Enorme besparing van water, geld en ruimte
De voordelen hiervan zijn gigantisch. Nutriënten die we als mens uit de natuur halen, geven we weer terug aan de natuur. Daarnaast bespaart het nieuwe systeem ontzettend veel water: maar liefst 35% per persoon per dag. Dit is erg belangrijk want drinkwater is namelijk één van meest schaarse goederen. Daarnaast bespaart het ook in geld en ruimte; bestaande rioolwaterzuiveringen breiden zich steeds verder uit. Maar het decentrale snanitatie systeem is in de wijk zelf geplaatst en heeft een beperkte omvang .  

Werkgroep om kringlopen te sluiten
Om de nutriënten kringlopen op een natuurlijke wijze te sluiten, is de VCF-ambitietafel Sluiten Nutriënten Kringlopen (SNuK) opgericht. De ambitietafel zet zich in om het huidige landbouwvoedselsysteem om te zetten naar een toekomstbestendig systeem. Het gezelschap aan deze ambitietafel bestaat uit Wetterskip Fryslân, Agricycling, Mulder Agro, Kollectievenberied, BoerenNatuur, gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest Fryslân, Provincie Fryslân, Wetsus, CEW, Van Hall Larenstein, Bioclear Earth, NHL Stenden Hogeschool, Innovatiepact Friesland en Vereniging Circulair Friesland.

De studiereis naar Zweden was een grote inspiratiebron waarbij veel kennis is opgedaan om vergelijkbaar systemen in Fryslân zoals in de nieuwe woonwijk Spoordok in Leeuwarden en wellicht de rest van Nederland toe te passen.

CONTACT

Terug naar overzicht