Terug naar overzicht

Friese duurzaamheidsorganisaties vragen provincie om duurzame, circulaire ambitie en opbouwende houding

Organisaties die zich in Fryslân bezighouden met de transitie naar een volhoudbare toekomst hebben via Evelien Blaauw, formateur voor het nieuwe college van Provinciale Staten, de onderhandelende partijen gevraagd om concrete ambitie te tonen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Ook roepen de organisaties voor de komende bestuursperiode op tot een meer opbouwende houding ten opzichte van lokale initiatieven. Burgers die zelf in en voor de eigen leefomgeving aan de slag willen, vinden daarvoor niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Het gaat dan om zaken als een open, constructieve opstelling, heldere communicatie en één regisseur die een initiatief de juiste wegen wijst.

Draagvlak in én voor de Mienskip

Uit de brief: “Wij zien onszelf voor een gezamenlijke vraag gesteld: hoe zorgen we ervoor dat we snel concrete acties kunnen ondernemen die haalbaar en betaalbaar zijn en die kunnen rekenen op draagvlak in de Mienskip? Onze respectievelijke netwerken staan klaar om de opgaven op te pakken. We willen graag vanuit een gezamenlijke visie op de transities naar een circulaire economie afspraken maken over concrete acties binnen bepaalde thema’s. Belangrijker nog dan concrete acties, zijn de wil en de ruimte om de vele bloemen die zich in Fryslân ontwikkelen, ook daadwerkelijk te laten bloeien.”

Ondertekenaars

De brief aan de formateur is opgesteld namens en ondertekend door vertegenwoordigers van Circulair Friesland, Doarpswurk, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Friese Milieu Federatie, MienskipsEnergie, Netwerk Duurzame Dorpen en Ús Koöperaasje.

Terug naar overzicht