Terug naar overzicht

Friesland week lang gastheer mondiale landbouwtop

Het roer moet om en kan om. Dát is het uitgangspunt van de Soil Food Week. Deskundigen uit de hele wereld buigen zich vanaf 10 oktober, samen met agrariërs en consumenten, over het belang van een gezonde bodem. ,,Bodem is de basis van ons bestaan. Voor ons voedsel, onze gezondheid, de biodiversiteit, waterkwaliteit en het klimaat”, aldus Marlise Vroom namens de organisatie. ,,Het gaat niet goed met de bodem. Het moet anders en het kán anders. Dat laten we zien in de Soil Food Week.”

De Soil Food Week stelt een even belangwekkend als actueel onderwerp centraal: onlangs presenteerde minister Carola Schouten haar landbouwvisie voor de komende jaren. De toekomst, stelde ze, ligt in de kringlooplandbouw, met een cruciale rol voor een gezonde bodem. Het programma van de Soil Food Week sluit hier naadloos op aan.

Programma

De Soil Food Week start op 10 oktober (de dag van de Duurzaamheid) met een vijf meter hoog plastic Frisian Trojan Horse, gemaakt door studenten, die door de Leeuwarder grachten vaart en aandacht vraagt voor de plastic problematiek. Tegelijkertijd vindt het Craft your futuresymposium plaats en een Craft market waarbij verschillende ambachten centraal staan.

Voor agrariërs, erfbetreders  en iedereen die meer van de bodem wil weten, is er op 11 oktober het Symposium Symphony of Soilsin het Ecomunity Park in Oosterwolde. Het symposium staat nadrukkelijk stil bij de vragen ‘Wat is een vitale bodem eigenlijk?’ en ‘Hoe kun je de bodem verbeteren?’. Het programma omvat presentaties van ervaringsdeskundigen en experts, praktische bodem-beleef-sessies en workshops. Ter afsluiting vindt de première plaats van de speciaal voor het symposium gecomponeerde ‘Symphony of Soils’.

Complete wereldtop biologische landbouw 

Op vrijdag 12 oktober vindt eveneens in Oosterwolde de International Conference Organic Foodand Our Future Food System plaatsDaar presenteren internationaal befaamde sprekers uit de wereldwijde biologische landbouwsector destate-of-the-artvan de biologische landbouw en tonen zij hoe een duurzaam voedselsysteem er in de toekomst uit kan zien. Ook gaan zij daarover in gesprek met de deelnemers.Te gast zijn onder meer de alternatieve Nobelprijswinnaar Vandana Shiva, de Amerikaanse ecoloog John Liu en andere grote namen als Nic Lampkin, Rattan Lal, Peggy Miars, Frank Eyhorn en Volkert Engelsman. Organisator Martien Lankester: ,,Wat er op 12 oktober in Oosterwolde plaatsvindt is uniek. Zelden zijn er zoveel prominenten op dit gebied bij elkaar. Het congres is een mustvoor iedereen die zich bezighoudt of interesseert in biologische landbouw of er meer van wil weten.”

De Soil Food Week wordt zaterdag 13 oktober afgesloten met Festival B over de bodem van je gezondheid. Dit festival is bedoeld voor iedereen die zich fitter, sterker en gezonder wil voelen. Het laat alles zien over bodem, boeren, blij, basis, bord, buik, bijen en biodiversiteit. Tjeerd van Bekkum, CEO van Leeuwarden-Fryslân 2018, fungeert als dagvoorzitter. Van Bekkum: ,,De basis van ons bestaan is voedsel. En het meeste voedsel komt uit de bodem. Het is ontzettend belangrijk dat de Soil Food Week een plek in ons programma heeft gekregen.” Festival B vindt plaats in stadsschouwburg De Lawei in Drachten.

De Soil Food Week wordt gesteund door onder andere de Vereniging Circulair Friesland, de provincies Fryslân en Groningen en de gemeentes Ooststellingwerf en Smallingerland.

Johannes Kramer – gedeputeerde Fryslân: ,,Het verbinden van landbouw en natuur blijft voor ons een belangrijk speerpunt. Zo ook voor het Rijk bleek dinsdag uit de Troonrede van de Koning. De transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw met een gezonde bodem, vraagt om veel kennisuitwisseling. De Soil Food Week kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Ingrid Zeegers – Programma Directeur Vereniging Circulair Friesland: “De Soil Food Week is een prachtig voorbeeld waar integraal duurzaam naar ons landbouw-, bodem- en voedsel-systeem wordt gekeken. Dat brengt direct nieuwe inzichten, innovaties en samenwerkingen, waarvan er meerdere getoond worden in de Soil Food Week. Ook wat VCF betreft wordt het de eerste, maar zeker niet de laatste editie.”

Kijk voor alle activiteiten en kaartverkoop op www.soilfoodweek.nl.

Terug naar overzicht